AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Chọn câu trả lời đúng : Trong phản ứng hóa học, cacbon 

  • A. Không thể hiện tính khử và tính oxi hóa
  • B. Chỉ thể hiện tính oxi hóa
  • C. Chỉ thể hiện tính khử
  • D. Vừa thể hiện tính khử vừa thể hiện tính oxi hóa

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  Trong phản ứng hóa học, cacbon vừa thể hiện tính khử vừa thể hiện tính oxi hóa

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>