AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Chất nào sau đây làm mất tính cứng của nước cứng tạm thời 

  • A.  HCl      
  • B. Ca(OH)2      
  • C. NaNO3             
  • D. NaCl

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  Chất làm mất tính cứng của nước cứng tạm thời là Ca(OH)2

  Vì nước cứng tạm thời chứa HCO3- nên  HCO3- + OH-  → H2O + CO32-

                                                                   Ca2+  + CO32- → CaCO3

                                                                  Mg2+  + CO32- → MgCO3

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>