AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Thủy phân hoàn toàn m gam chất béo trong dung dịch NaOH dư thu được 9,12 g muối và 0,92 g glixerol. Giá trị của m là 

  • A. 10,44         
  • B. 10,04  
  • C. 8,84     
  • D.  9,64

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Chất béo + 3NaOH → muối + glixerol

  Ta có nglixerol = 0,01 mol

  Suy ra nNaOH = 0,03 mol

  Bảo toàn khối lượng có m + 0,03.40 = 9,12 + 0,92 nên m = 8,84 g

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>