AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Chất nào sau đây có tính lưỡng tính 

  • A. Al(NO3)3      
  • B. NaHCO3               
  • C.  Al          
  • D. MgCl2

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  Chất có tính lưỡng tính là NaHCO3 vì chất này tác dụng cả với NaOH và HCl

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA