AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Lên men m gam tinh bột thành ancol etylic với hiệu suất 81%. Hấp thụ toàn bộ khí CO2 sinh ra vào dung dịch Ba(OH)2 thu được 49,25 gam kết tủa và dung dịch X. Đun nóng dung dịch X thu tiếp được 29,55 gam kết tủa. Giá trị của m là 

  • A.  30        
  • B. 55
  • C. 25     
  • D. 40

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  Tinh bột → Glucozo

  C6H12O6 →  2C2H5OH + 2CO2

  CO2 + Ba(OH)2 → BaCO3 + H2O

  2CO2 + Ba(OH)2 → Ba(HCO3)2

  Ba(HCO3)2 → BaCO3 + CO2 + H2O

  nBaCO3 = 0,25 mol và nBa(HCO3)2 = n↓ lần 2 = 0,15

  → nCO2 = 0,25 + 015.2=0,55 mol

  → thực tế thì : ntinh bôt  = 0,275:0,81=0,34 mol

  → m =55g

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA