RANDOM
 • Câu hỏi:

  Polime nào sau đây không có nguồn gốc tự nhiên 

  • A. Polietilen        
  • B. Amilozo         
  • C. Xenlulozo    
  • D. Amilopectin

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  Polime nào sau đây không có nguồn gốc tự nhiên là : Polietilen

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA