AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hỗn hợp X gồm etylamin và đimetylamin. Đốt cháy hoàn toàn m gam X bằng O2 thu được V lít N2 đktc. Cho m gam X phản ứng vừa đủ với dung dịch HCl thu được 16,3 gam muối. Giá trị của V là 

  • A. 4,48   
  • B. 3,36    
  • C. 2,24   
  • D. 1,12

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  X có CTPT chung là C2H7N

  C2H7N + HCl → C2H8NCl

  → nmuối= 0,2 mol → nX  = 0,2 mol

  Bảo toàn nguyên tố N có nN2= nX : 2 → nN2 = 0,1 mol → V =2,24 lít

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA