Tính gia tốc của vật dao động điều hòa tại thời điểm t = 1/12 (s) ?

bởi Mai Đào ngày 30/07/2017

Help !!! Cần sự trợ giúp ạ

Vật dao động điều hòa với phương trình: \(x = 20 cos (2 \pi t - \pi/2)\) (cm) (t đo bằng giây). Gia tốc của vật tại thời điểm t = 1/12 (s) là: 

Câu trả lời (6)

 • Ta có: \(x = 20 cos (2 \pi t - \pi/2) \Rightarrow a = x'' = - 20. (2 \pi)^2 cos (2 \pi t - \pi / 2)\)Tại \(t = 1/12 (s) \Rightarrow a = - 20 . (2 \pi)^2 cos(\pi/6 - \pi/2) = - 400 (cm/s^2)\Leftrightarrow a = -4 (m/s^2)\)

  Đơn giản vậy thôi nhé ! hehe

  bởi thu thủy ngày 30/07/2017
  Like (0)
 • Dạ, vậy còn bài này khi vật qua VTCB lần đầu thì tính thế nào ạ ? 

  Cho một vật dao động điều hòa có phương trình chuyển động \(x = 10 cos(2 \pi t - \frac{\pi}{6}) cm\). Vật đi qua vị trí cân bằng lần đầu tiên vào thời điểm:

  bởi My Hien ngày 30/07/2017
  Like (0)
 • Hi My Hiền

  sử dụng pp giản đồ vecto bạn nhé !!!


  Từ giản đồ véctơ => vât đi qua vị trí cân bằng lần đầu tiên ứng với góc quét: 
  \(\Delta \varphi = \frac{\pi}{6} + \frac{\pi}{2} = \frac{2 \pi}{3}\)
  => thời gian \(t = \frac{\Delta \varphi }{\omega } = \frac{\frac{2 \pi}{3}}{ 2 \pi} = \frac{1}{3}(s)\)

  bởi Nguyễn Thị Thúy ngày 30/07/2017
  Like (0)
 • em hôm nay cũng có 1 bài tập dao động ĐH ạ, huhu

  Một vật dao động điều hòa với phương trình: \(x = A cos (4 \pi t + \frac{\pi}{6})(cm)\). Chọn mốc thế năng của vật ở vị trí cân bằng. Khoảng thời gian ngắn nhất để thế năng của vật giảm đi 1,5 lần kể từ t = 0 là:??

  Giúp em vs nhé

  bởi Thanh Truc ngày 30/07/2017
  Like (0)
 • Bạn Thanh Trúc có thể làm như sau nhé :

  Tại \(t = 0 \Rightarrow x_1 = A \frac{\sqrt{3}}{2}\), khi mà thế năng giảm 1,5 lần: 
  \(\Leftrightarrow W_{t1} = 1,5 W_{t2} \Leftrightarrow x_1 = \sqrt{\frac{3}{2}x_2}\Leftrightarrow x_2 = \frac{\sqrt{2}}{2}A\)
  ⇒ Góc quét \(\Delta \varphi = \frac{\pi}{4} - \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{12} \Rightarrow \Delta t = \frac{\Delta \varphi }{\omega } = \frac{\frac{\pi}{12}}{4 \pi} = 1/48 (s)\)

  bởi Ngoc Nga ngày 30/07/2017
  Like (0)
 • em chúc cả nhà mình cuối tuần học bài vui vẻ ạ 

  heartheartheart

  bởi Van Tho ngày 30/07/2017
  Like (0)
Gửi câu trả lời Hủy

 

Được đề xuất cho bạn

Các câu hỏi có liên quan