phanh lee's Profile

phanh lee

phanh lee

15/11/2000

THPT Tôn Thất Tùng

Số câu hỏi 1
Số câu trả lời 0
Điểm 0
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (1)

  • phanh lee đã đặt câu hỏi: giải giúp em câu này vói ạ Cách đây 4 tháng

    một vật dao động điều hòa với biên độ A và chu kì bằng 1s.thời gian ngắn nhất đẻ vật đi từ vị trí có li độ x=0 đến vị trí có li độ x=A căn 2/2 là:

     A.1/16s     B.1/12s       C.1/8s       D.1/6s