Một vật thực hiện đồng thời ba dao động điều hòa cung chu ki T,cùng biên độ A

bởi nguyen thi hang ngày 12/02/2018

một vật thực hiện đồng thời ba dao động điều hòa cung chu ki T,cùng biên độ A.các dao đong có pha ban đầu lần lượt là phi1,phi2,phi3(pi>phi1>phi2>phi3>0).biết rằng động năng dao động của dao động thứ nhất luôn bằng thế năng của dao động thứ hai.tại thời điểm ban đầu,li độ của vật là A/2 và lúc này khoảng cách giữa dao động 1 và 3 xa nhất.sau ít nhất bao nhiêu lâu vật cchs vtcb A/2?

A.T/3

B.T/6

C.T/12

D.T/4

Nhờ mọi người giúp đở.Em cảm ơn

Câu trả lời (0)

Gửi câu trả lời Hủy

 

Được đề xuất cho bạn

Các câu hỏi có liên quan