nguyen thi hang's Profile

nguyen thi hang

nguyen thi hang

24/08/2000

Số câu hỏi 2
Số câu trả lời 0
Điểm 0
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (2)

 • nguyen thi hang đã đặt câu hỏi: tổng hợp dddh Cách đây 3 tháng

  một vật thực hiện đồng thời ba dao động điều hòa cung chu ki T,cùng biên độ A.các dao đong có pha ban đầu lần lượt là phi1,phi2,phi3(pi>phi1>phi2>phi3>0).biết rằng động năng dao động của dao động thứ nhất luôn bằng thế năng của dao động thứ hai.tại thời điểm ban đầu,li độ của vật là A/2 và lúc này khoảng cách giữa dao động 1 và 3 xa nhất.sau ít nhất bao nhiêu lâu vật cchs vtcb A/2?

  A.T/3

  B.T/6

  C.T/12

  D.T/4

  Nhờ mọi người giúp đở.Em cảm ơn

 • nguyen thi hang đã đặt câu hỏi: vật lí 12 dđ Cách đây 4 tháng

  cho ba vật dao động điều hòa chung vtcb cùng phương cùng biên độ 2 cm cùng chu kì 1,2s.vật 1 sớm pha hơn vật 2 ,vật 2 sớm pha hơn vật 3.vật 1 vuông pha với vật 3.gọi t1laf khoảng thời gian mà x1x2<0,gọi t2 là khoảng thời gian x2x3<0.biết 2t1+3t2=1.5 s.tìm biên độ dao động tổng hợp

  a.4.828

  b.4.788

  c.4.669

  d.4.811