Phạm Hiếu's Profile

Phạm Hiếu

Phạm Hiếu

01/01/1970

Số câu hỏi 1
Số câu trả lời 0
Điểm 0
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (2)

  • Phạm Hiếu đã đặt câu hỏi: tìm li độ Cách đây 4 tháng

     x=3cos(2πt+π/2) + 3 có li độ bằng bao nhiêu biết t=0,5s 

  • Phạm Hiếu đã đặt câu hỏi: tìm li độ Cách đây 4 tháng

     x=3cos(2πt+π/2) + 3 có li độ bằng bao nhiêu biết t=0,5s