RANDOM

Bài tập 6 trang 187 SGK Vật lý 12

Giải bài 6 tr 187 sách GK Lý lớp 12

Khối lượng nguyên tử của \(_{26}^{56}\textrm{Fe}\) 55,934939u. Tính \(W_{lk}\) và \(\frac{W_{lk}}{A}\).

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 6

Nhận định và phương pháp: 

Bài 6 cho ta giá trị khối lương nguyên tử của \(_{26}^{56}\textrm{Fe}\) và yêu cầu tính năng lượng liên kết và năng lượng liên kết riêng (\(W_{lk}\) và \(\frac{W_{lk}}{A}\)).

Cách giải :

 • Ta tiến hành giải bài này theo các bước như sau:

  • Bước 1: Tinh năng lượng liên kết  từ công thức \(W_{lk}=\Delta mc^2=[Zm_{p}+(A-Z)m_{n}-m_{X}].c^2\)

  • Bước 2: Sau khi đã tính được năng lượng liên kết, ta sẽ suy ra giá trị của năng lượng liên kết riêng dựa vào công thức:\(W_{lkr}=\frac{W_{lk}}{A}=\frac{[Zm_{p}+(A-Z)m_{n}-m_{X}]}{A}\)

  • Bước 3: Thay số và tính toán kết quả.

Lời giải: 

 • Áp dụng phương pháp trên để giải bài 6 như sau: 

 • Ta có :

Năng lượng liên kết của  là :

\(W_{lk}\) =  \(\left [(26m_p+30m_n)-(m_{Fe}-26m_e) \right ].c^2\)

\(W_{lk}\) = [(26. 1,007280 + 30. 1,008660) - (55,934939 - 26. 0,000550)]\(u.c^2\)=  0,528441\(u.c^2\) = 0,528441. 931 ≈ 477,235 MeV

Năng lượng liên kết riêng của  là: 

 =  = 8.52MeV/1 nuclôn

 

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 6 SGK

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 6 trang 187 SGK Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
 • ngọc trang

  Ban đầu (t=0) có một mẫu chất phóng xạ X nguyên chất. Ở thời điểm t1 mẫu chất phóng xạ X còn lại 20% hạt nhân chưa bị phân rã. Đến thời điểm t2=t1+100 số hạt nhân X chua bị phân rã chỉ còn 5% so với hạt nhân ban đầu. Chu kì ban rã của chất phóng xạ này 

  A. 50s 

  B.25s 

  C.400s 

  D.200s

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Tram Anh

  câu 1 : Gọi t là khoảng thời gian để số hạt nhân nguyên tử của một chất phóng xạ giảm đi e lần (e=2,718 ) . Sau thời gian t=0,51t, số hạt nhân của chất phóng xạ đó còn lại bao nhiêu phần trăm ? 

  câu 2 : Một vật có khối lương M=300g, được treo vào một lò xo có độ cứng 100N/m . Khi M đang đứng yên thì vật m=200g bay theo phương thẳng đứng từ dưới lên với tốc độ 1m/s . tới va chạm vào M, sau va chạm hai vật dính vào nhau và cùng dao động điều hòa thèo phương thẳng đứng . Biên độ dao động và động năng cực đại của hệ lần lượt là :

  Theo dõi (0) 35 Trả lời

 

YOMEDIA