RANDOM
VIDEO

Bài tập 10 trang 187 SGK Vật lý 12

Giải bài 10 tr 187 sách GK Lý lớp 12

Phản ứng nào sau đây thu năng lượng?

A. \(_{1}^{1}\textrm{H}\) + \(_{1}^{2}\textrm{H}\) → \(_{2}^{3}\textrm{He}\)

B.  +  → 

C.  +  →  + 

D.  +  →   + 

 

RANDOM

Gợi ý trả lời bài 10

 
 

Nhận định và phương pháp: 

Ta biết rằng: Sau mỗi phản ứng hạt nhân đều có thể toả năng lượng hoặc thu năng lượng. 

Cách giải :

Với yêu cầu của bài 10, hướng giải quyết  đưa ra là sẽ đi xét năng lượng của từng phản ứng.

 • Từ công thức tính năng lượng: Q = (mtrước - \(m_{_{sau}}\))\(.c^2\)

  • Nếu Q > 0 → phản ứng toả năng lượng.

  • Nếu Q < 0 → phản ứng thu năng lượng

Lời giải: 

a. Q= \(m_H+m_H-m_{He}\)

b. Q= \(m_H+m_H-m_{He}\)

c. Q= \((m_H+m_H)-(m_{He}+m_n)\) 

d. Q= \((m_{He}+m_N)-(m_{O}+m_H)\) = (4,002603 + 14,003074)u - (16,999133 + 1,007825)u = -0,001281u < 0

⇒ Phản ứng thu năng lượng là phản ứng ở phương án D.

Còn lại 3 phương án A,B,C là phản ứng tỏa năng lượng.

 

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 10 SGK

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 10 trang 187 SGK Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 304_1605583707.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/thptqg/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

  [1] => Array
    (
      [banner_picture] => 202_1605583688.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-11-02 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)