YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 10 trang 187 SGK Vật lý 12

Giải bài 10 tr 187 sách GK Lý lớp 12

Phản ứng nào sau đây thu năng lượng?

A. \(_{1}^{1}\textrm{H}\) + \(_{1}^{2}\textrm{H}\) → \(_{2}^{3}\textrm{He}\)

B.  +  → 

C.  +  →  + 

D.  +  →   + 

 

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 10

Nhận định và phương pháp: 

Ta biết rằng: Sau mỗi phản ứng hạt nhân đều có thể toả năng lượng hoặc thu năng lượng. 

Cách giải :

Với yêu cầu của bài 10, hướng giải quyết  đưa ra là sẽ đi xét năng lượng của từng phản ứng.

  • Từ công thức tính năng lượng: Q = (mtrước - \(m_{_{sau}}\))\(.c^2\)

    • Nếu Q > 0 → phản ứng toả năng lượng.

    • Nếu Q < 0 → phản ứng thu năng lượng

Lời giải: 

a. Q= \(m_H+m_H-m_{He}\)

b. Q= \(m_H+m_H-m_{He}\)

c. Q= \((m_H+m_H)-(m_{He}+m_n)\) 

d. Q= \((m_{He}+m_N)-(m_{O}+m_H)\) = (4,002603 + 14,003074)u - (16,999133 + 1,007825)u = -0,001281u < 0

⇒ Phản ứng thu năng lượng là phản ứng ở phương án D.

Còn lại 3 phương án A,B,C là phản ứng tỏa năng lượng.

 

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 10 SGK

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 10 trang 187 SGK Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON