YOMEDIA

Bài tập 10 trang 187 SGK Vật lý 12

Giải bài 10 tr 187 sách GK Lý lớp 12

Phản ứng nào sau đây thu năng lượng?

A. \(_{1}^{1}\textrm{H}\) + \(_{1}^{2}\textrm{H}\) → \(_{2}^{3}\textrm{He}\)

B.  +  → 

C.  +  →  + 

D.  +  →   + 

 

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 10

Nhận định và phương pháp: 

Ta biết rằng: Sau mỗi phản ứng hạt nhân đều có thể toả năng lượng hoặc thu năng lượng. 

Cách giải :

Với yêu cầu của bài 10, hướng giải quyết  đưa ra là sẽ đi xét năng lượng của từng phản ứng.

 • Từ công thức tính năng lượng: Q = (mtrước - \(m_{_{sau}}\))\(.c^2\)

  • Nếu Q > 0 → phản ứng toả năng lượng.

  • Nếu Q < 0 → phản ứng thu năng lượng

Lời giải: 

a. Q= \(m_H+m_H-m_{He}\)

b. Q= \(m_H+m_H-m_{He}\)

c. Q= \((m_H+m_H)-(m_{He}+m_n)\) 

d. Q= \((m_{He}+m_N)-(m_{O}+m_H)\) = (4,002603 + 14,003074)u - (16,999133 + 1,007825)u = -0,001281u < 0

⇒ Phản ứng thu năng lượng là phản ứng ở phương án D.

Còn lại 3 phương án A,B,C là phản ứng tỏa năng lượng.

 

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 10 SGK

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 10 trang 187 SGK Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
 • thanh hằng

  Một chất phóng xạ ban đầu có N0 hạt nhân.Sau 1 năm,còn lại một phần ba số hạt nhân ban đầu chưa phân rã. Sau một năm nữa ,số hạt nhân còn lại chưa phân rã của chất phóng xạ đó là:

  A:N0/ 6

  B:N0/16

  C:N0/9

  D:N0/4

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • minh thuận

  Radon A=222, Z= 86 là chất phóng xạ có chu kì bán rã là T= 3,6 ngày. Độ phóng xạ ban đầu của 1,2g radon là bao nhiêu?

  A. 1,234. 1012Bq 

  B. 7,255. 1015Bq

  C. 2,134. 1016Bq

  D. 8,352. 1019Bq

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

AMBIENT
?>