YOMEDIA

Hỏi đáp về Năng lượng liên kết của hạt nhân và Phản ứng hạt nhân - Vật lý 12

Nếu các em có những khó khăn nào về bài giảng Vật lý 12 Bài 36 Năng lượng liên kết của hạt nhân và Phản ứng hạt nhân các em vui lòng đặt câu hỏi để được giải đáp ở đây nhé. Các em có thể đặt câu hỏi nằm trong phần bài tập SGK, bài tập nâng cao, cộng đồng Vật lý HỌC247 sẽ sớm giải đáp cho các em.

Chúc các em học sinh có nền tảng kiến thức Vật lí thật tốt để chuẩn bị cho kì thi THPTQG  nhé.

VDOC

Danh sách hỏi đáp (159 câu):

 • Lê Tú Cách đây 3 tháng
  1 hình

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 •  
   
  Ngọc My Cách đây 3 tháng
  1 hình

  01/01/1970 |    0 Trả lời

  Theo dõi (0)
  0
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Ngoc Han Cách đây 4 tháng

  Biết năng lượng liên kết của từng hạt nhân tương ứng là ΔEX, ΔEY, ΔEZ với ΔEZ < ΔEX < ΔEY. sắp xếp các hạt nhân này theo thứ tự tính bền vững giảm dần là

  A. Y, X, Z.                  B. Y, Z, X.  

  C. X, Y, Z.                  D. Z, X, Y. 

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Tuấn Tú Cách đây 4 tháng

  A. hạt nhân Y bền vững hơn hạt nhân X.

  B. hạt nhân X bền vững hơn hạt nhân Y.

  C. năng lượng liên kết riêng của hai hạt nhân bằng nhau.

  D. năng lượng liên kết của hạt nhân X lớn hơn năng lượng liên kết của hạt nhân Y. 

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • thu thủy Cách đây 4 tháng

  A. tính cho một nuclôn.             

  B. tính riêng cho hạt nhân ấy.

  C. của một cặp prôtônprôtôn.     

  D. của một cặp prôtônnơtrôn (nơtron). 

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Long lanh Cách đây 4 tháng

  A. số nuclôn càng nhỏ.            

  B. số nuclôn càng lớn.

  C. năng lượng liên kết càng lớn.    

  D. năng lượng liên kết riêng càng lớn. 

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Mai Hoa Cách đây 4 tháng

  Khối lượng của nguyên tứ nhôm  \(_{13}^{27}Al\) là 26,9803u. Khối lượng của nguyên tử  là l,007825u, khối lượng của prôtôn là l,00728u và khối lượng của nơtron là 1,00866u. 

  A. 0,242665u.             B. 0,23558u.  

  C. 0,23548u.               D. 0,23544u. 

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Bảo Trâm Cách đây 4 tháng

  Xét đồng vị Côban 27Co60 hạt nhân có khối lượng mCo = 59,934u. 

  A. 0,401u.                   B. 0,302u.  

  C. 0,548u.                   D. 0,544u. 

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nhật Duy Cách đây 4 tháng

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • My Hien Cách đây 4 tháng

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Sasu ka Cách đây 4 tháng

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Phạm Hoàng Thị Trà Giang Cách đây 4 tháng

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Nhật Minh Cách đây 4 tháng

  Cho biết độ hụt khối hạt nhân He4 là Δm = 0,0304u; lu = 931 (MeV/c2); 1 MeV = 1,6.1013 (J). Biết số Avôgađrô 6,02.1013/mol, khối lượng mol của He4 là 4 g/mol.

  A. 66.1010 (J).  

  B. 66.1011 (J).             

  C. 68.1010 (J).   

  D. 66.1011 (J). 

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • hi hi Cách đây 4 tháng

  Coi 2u = 931,5 MeV/c2. Khối lượng nguyên tử ứng với hạt nhân \(_{10}^{20}Ne\) là

  A. 19,986947u.                       

  B. 19,992397u.

  C. 19,996947u.                       

  D. 19,983997u.

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Trần Thị Trang Cách đây 4 tháng

  Cho: mC = 12,00000 u; mp = 1,00728 u; mn = 1,00867 u; 1u = 1,66058.1027 kg; 1 eV =1,6.1019 J ; c = 3.108 m/s. 

  A. 72,7 MeV.   

  B. 89,4 MeV.             

  C. 44,7 MeV.  

  D. 8,94 MeV. 

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Thanh Nguyên Cách đây 4 tháng

  A. năng lượng liên kết riêng của hạt nhân đó nhân với tổng số nuclon trong hạt nhân.

  B. năng lượng tỏa ra khi các nuclon liên kết với nhau tạo thành hạt nhân đó.

  C. năng lượng tối thiểu để phá vỡ hạt nhân đó thành các nuclon riêng rẽ.

  D. năng lượng tối thiểu để phá vỡ hạt nhân đó. 

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Thúy Vân Cách đây 4 tháng

  A. toàn bộ năng lượng của nguyên tử gồm động năng và năng lượng nghỉ.

  B. năng lượng tỏa ra khi các nuclon liên kết với nhau tạo thành hạt nhân

  C. năng lượng toàn phần của nguyên tử tính trung bình trên số nuclon.

  D. năng lượng liên kết các electron và hạt nhân nguyên tử. 

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Co Nan Cách đây 4 tháng

  A. Lực hạt nhân là lực tương tác giữa các prôtôn với prôtôn trong hạt nhân.

  B. Lực hạt nhân là lực tương tác giữa các prôtôn với nơtrôn trong hạt nhân.

  C. Lực hạt nhân là lực tương tác giữa các nơtron với nơtrôn trong hạt nhân.

  D. Lực hạt nhân chính là lực điện, tuân theo định luật Culông. 

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Thánh Tông Cách đây 4 tháng

  A.  \(_{92}^{235}U.\)                      

  B.  \(_{26}^{56}Fe.\)                      

  C.  \(_3^7Li.\)                         

  D.  \(_2^4He.\)

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Vu Thy Cách đây 4 tháng

  Các hạt nhân đơteri \(_1^2H\) ; triti \(_1^3H\), heli  \(_2^4He\) có năng lượng liên kết lần lượt là 2,22 MeV; 8,49 MeV và 28,16 MeV. 

  A. \(_1^2H;\,\,_2^4He;\,\,_1^3H.\)             

  B.  \(_1^2H;\,\,_1^3H;\,\,\,_2^4He.\)                      

  C.  \(_2^4He;\,\,\,_1^3He;\,\,\,_1^2H.\)         

  D.  \(_1^3H;\,\,\,_2^4He;\,\,\,_1^2H.\)

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Tuấn Tú Cách đây 4 tháng

  Cho khối lượng của prôtôn; nơtron; \(_{18}^{40}Ar\) ; \(_3^6Li\) lần lượt là 1,0073 u; 1,0087 u; 39,9525 u; 6,0145 u và 1 u = 931,5 MeV/c2

  A. lớn hơn một lượng là 5,20 MeV.               

  B. lớn hơn một lượng là 3,42 MeV.

  C. nhỏ hơn một lượng là 3,42 MeV.              

  D. nhỏ hơn một lượng là 5,20 MeV.

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Quynh Nhu Cách đây 4 tháng

  Biết năng lượng liên kết của từng hạt nhân tương ứng là ΔEX, ΔEY, ΔEZ với ΔEZ < ΔEX < ΔEY. sắp xếp các hạt nhân này theo thứ tự tính bền vững giảm dần là

  A. Y, X, Z.                  B. Y, Z, X.  

  C. X, Y, Z.                  D. Z, X, Y. 

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Thị Trang Cách đây 4 tháng

  A. hạt nhân Y bền vững hơn hạt nhân X.

  B. hạt nhân X bền vững hơn hạt nhân Y.

  C. năng lượng liên kết riêng của hai hạt nhân bằng nhau.

  D. năng lượng liên kết của hạt nhân X lớn hơn năng lượng liên kết của hạt nhân Y. 

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Phung Thuy Cách đây 4 tháng

  A. tính cho một nuclôn.               

  B. tính riêng cho hạt nhân ấy.

  C. của một cặp prôtônprôtôn.      

  D. của một cặp prôtônnơtrôn (nơtron). 

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Hữu Trí Cách đây 4 tháng

  A. số nuclôn càng nhỏ.        

  B. số nuclôn càng lớn.

  C. năng lượng liên kết càng lớn.    

  D. năng lượng liên kết riêng càng lớn. 

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy

 

 

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 246_1599883038.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/thptqg/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-09-12 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-09-30 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

  [1] => Array
    (
      [banner_picture] => 405_1600325774.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-09-17 13:56:00
      [banner_enddate] => 2020-09-30 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)