AMBIENT

Hỏi đáp về Năng lượng liên kết của hạt nhân và Phản ứng hạt nhân - Vật lý 12

Nếu các em có những khó khăn nào về bài giảng Vật lý 12 Bài 36 Năng lượng liên kết của hạt nhân và Phản ứng hạt nhân các em vui lòng đặt câu hỏi để được giải đáp ở đây nhé. Các em có thể đặt câu hỏi nằm trong phần bài tập SGK, bài tập nâng cao, cộng đồng Vật lý HỌC247 sẽ sớm giải đáp cho các em.

Chúc các em học sinh có nền tảng kiến thức Vật lí thật tốt để chuẩn bị cho kì thi THPTQG  nhé.

RANDOM

Danh sách hỏi đáp (58 câu):

 • Phạm Minh Quang

  Khối ℓượng của hạt nhân Heℓi (He ℓà mHe = 4,00150u. Biết mp = 1,00728u; mn = 1,00866u. 1u = 931,5 MeV/c2. Tính năng ℓượng ℓiên kết riêng của mỗi hạt nhân Heℓi

  Theo dõi (0) 3 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • hi hi
  Bài 1 (SGK trang 208)

  So sánh năng lượng liên kết của electron trong nguyên tử hydro và năng lượng liên kết của một proton trong hạt nhân \(_{2}^{4}\textrm{He}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • thi trang
  Bài 1 (SGK trang 203)

  Hãy nêu lên các điều kiện để phản ứng nhiệt hạch có thể xảy ra.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Ban Mai
  Bài 3 (SGK trang 198)

  Chọn câu đúng.

  Phần lớn năng lượng giải phóng trong phân hạch là 

  A. động năng của các nơtron phát ra.

  B. động năng các mảnh.

  C. năng lượng tỏa ra do phóng xạ cảu các mảnh.

  D. năng lượng prôtôn  của tia ɣ.

  Theo dõi (0) 38 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Anh Hưng

  người ta dùng hạt proton bắn vào hạt nhân \(\dfrac{23}{11}\) Na tạo thành hạt nhân \(\dfrac{4}{2}\) He và \(\dfrac{20}{10}\) Ne phản ứng thu hay tỏa bao nhiêu năng lượng? cho các khối lượng hạt nhân: mna =22,98737u, m n=1,00728u, m He=4,0015u, m Ne= 19,98695u. tự luận nhé

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Mai Thuy

  Trong β-,so với hạt nhân mẹ trong bảng tuần hoàn thì hạt nhân con có vị trí :

  A. Lùi 1 ô

  B. Lùi 2 ô

  C. Tiến 1 ô

  D. Tiến 2 ô

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • hoàng duy

  Na24 sau khi phóng xạ tạo thành Mg24. Khi nghiên cứu một mẫu chất phóng xạ Na( A=24, Z=11) ở thời điểm ban đầu khảo sát thì tỉ số giữa Mg24 và Na 24 là 0,25. Sau 2 chu kỳ phân rã của Na24 thì tỉ số ấy nhận giá trị nào?

  A. m(Mg24)https:https:https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.hoc247.nethttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.imagehttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.faqhttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.data2https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.185200_.https:https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.hoc247.nethttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.imagehttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.faqhttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.data2https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.185200_.hoc247.nethttps:https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.hoc247.nethttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.imagehttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.faqhttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.data2https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.185200_.imagehttps:https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.hoc247.nethttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.imagehttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.faqhttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.data2https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.185200_.faqhttps:https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.hoc247.nethttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.imagehttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.faqhttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.data2https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.185200_.data2https:https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.hoc247.nethttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.imagehttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.faqhttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.data2https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.185200_.775362_.m(Na24)=4
  B.________________=2
  C________________=1
  D________________=0.5

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Đặng Ngọc Trâm

  Ban đầu có 100g chất phóng xạ Côban 60 27Co chu kì bán rã 5,33 năm.

  a) Tính khối lượng Co bị phân rã sau 10 năm.

  b) Tính số lượng hạt Co bị phân rã sau 10 năm.

  c) Gỉa sử thời điểm ban đầu có 1kg Co sao một khoảng thời gian lượng Co bị phóng xạ là 973,5g. Xác định thời gian phóng xạ.

  Bài tập Vật lý

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Phạm Khánh Ngọc

  . Ban đầu có N0 hạt nhân của một chất phóng xạ. Giả sử sau 4 giờ, tính từ lúc ban đầu, có 75% số hạt nhân N0 bị phân rã. Chu kì bán rã của chất đó là

  A. 8 giờ. B. 4 giờ. C. 2 giờ D. 3 giờ.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Mai Trang

  nêu cảm giác khi được tắm tia Gamma ngoài vũ trụ

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • ngọc trang

  Ban đầu (t=0) có một mẫu chất phóng xạ X nguyên chất. Ở thời điểm t1 mẫu chất phóng xạ X còn lại 20% hạt nhân chưa bị phân rã. Đến thời điểm t2=t1+100 số hạt nhân X chua bị phân rã chỉ còn 5% so với hạt nhân ban đầu. Chu kì ban rã của chất phóng xạ này 

  A. 50s 

  B.25s 

  C.400s 

  D.200s

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Tram Anh

  câu 1 : Gọi t là khoảng thời gian để số hạt nhân nguyên tử của một chất phóng xạ giảm đi e lần (e=2,718 ) . Sau thời gian t=0,51t, số hạt nhân của chất phóng xạ đó còn lại bao nhiêu phần trăm ? 

  câu 2 : Một vật có khối lương M=300g, được treo vào một lò xo có độ cứng 100N/m . Khi M đang đứng yên thì vật m=200g bay theo phương thẳng đứng từ dưới lên với tốc độ 1m/s . tới va chạm vào M, sau va chạm hai vật dính vào nhau và cùng dao động điều hòa thèo phương thẳng đứng . Biên độ dao động và động năng cực đại của hệ lần lượt là :

  Theo dõi (0) 35 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • hi hi

  Giả sử có một hỗn hợp gồm 2 chất phóng xạ có chu kỳ bán rã lần lượt là 1 giờ và 2 giờ.  

  Biết ban đầu số hạt nhân ở 2 chất phóng xạ bằng nhau. chu kỹ bán rã của hỗn hợp 2 chất này là.

  A. 1,38 giờ                       B. 0,67 giờ               C. 0,75 giờ                D. 0,5 giờ

  đáp án: A

  thầy giúp em bài này với ạ. em cảm ơn thầy.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Đặng Ngọc Trâm

  Ban đầu có 2g chất \(222Rn86\) có chu kỳ bán rã 3,8 ngày. Sau thời gian 1,5 chu kỳ bán rã của nó, thì độ phóng xạ của lượng chất đó là: ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lan Anh

  Tiêm vào máu bệnh nhân 10cm3 dung dịch chứa 24Na có chu kì bán rã T=15h với nồng độ 10-3mol/l. Sau 6h lấy 10cm3 máu tìm thấy 1,5.10-8 mol 24Na. Coi 24Na phân bố đều. Thể tích máu của người được tiêm

  A. 5 lít B. 6 lít C. 4 lít D. 8 lít

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Thùy Trang

  Một mảnh gỗ cổ có độ phóng xạ của \(_6^{14}C\) là 3 phân rã/phút. Một lượng gỗ tương đương lúc mới chặt cho thấy tốc độ đếm xung là 14 xung/phút. Biết rằng chu kì bán rã của là T = 5570 năm. Tuổi của mảnh gỗ là

  A.12400 năm.

  B.12400 ngày.

  C.14200 năm.

  D.13500 năm.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Quế Anh

  Áp dụng phương pháp dùng đồng vị phóng xạ \(_6^{14}C\) đề định tuổi của các cổ vật. Kết quả đo cho thấy độ phóng xạ của một tượng cổ bằng gỗ khối lượng m là 4 Bq. Trong khi đó độ phóng xạ của một mẫu gỗ khối lượng 2 m của một cây vừa mới được chặt là 10 Bq. Lấy T = 5570 năm. Tuổi của tượng cổ này là

  A.1794 năm.

  B.1794 ngày.

  C.1700 năm.

  D.1974 năm.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Truc Ly

  Cho phản ứng 94Be+hf→24He+24He+n lúc đầu có 27g beri. thể tích  khí heli tạo thành ở đktc sau 2 chu kỳ bán rã là. Mn giải chi tiết hô e.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • thanh hằng

  Một chất phóng xạ ban đầu có N0 hạt nhân.Sau 1 năm,còn lại một phần ba số hạt nhân ban đầu chưa phân rã. Sau một năm nữa ,số hạt nhân còn lại chưa phân rã của chất phóng xạ đó là:

  A:N0/ 6

  B:N0/16

  C:N0/9

  D:N0/4

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • minh thuận

  Radon A=222, Z= 86 là chất phóng xạ có chu kì bán rã là T= 3,6 ngày. Độ phóng xạ ban đầu của 1,2g radon là bao nhiêu?

  A. 1,234. 1012Bq 

  B. 7,255. 1015Bq

  C. 2,134. 1016Bq

  D. 8,352. 1019Bq

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Tran Chau

  24 11 Na là chất phóng xạ B+. Sau thời gian 15h số hạt nhân của nó giảm 2 lần. Vậy sau đó 30h nữa thì số hạt nhân sẽ giảm bao nhieu % so với số hạt nhân ban đầu 

  A 12.5%

  B 33.3 % 

  C 66.67 % 

  D 87.5 %

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Trà Long

  Giả sử ban đầu có một mẫu phóng xạ X nguyên chất, có chu kì bán rã T và biến thành hạt nhân bền Y. Vào thời điểm hiện tại tỉ lệ giữa hạt nhân Y và hạt nhân X trong mẫu chất là k với k>3. Trước đó khoảng thời gian 2T thì tỉ lệ trên là 

  A. (k-3)/4

  B. (k-3)/2 

  C. 2/(k-3)

  D. k/4

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lan Anh

  Cho 1 hạt nhân có khối lượng A đang đứng yên phân rã thành 2 hạt B và D . Cho tốc độ ánh sáng là  c . Động năng của D là 

  Theo dõi (0) 7 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • thùy trang

    Hiện nay urani tự nhiên chứa hai đồng vị phóng xạ \(^{235}U\)\(^{238}U\), với tỷ lệ số hạt \(^{235}U\) và số hạt \(^{238}U\) là \(\frac{7}{1000}\). Biết chu kì bán rã của \(^{235}U\) và \(^{238}U\) lần lượt là 7,00.108 năm và 4,50.10năm. Cách đây bao nhiêu năm, urani tự nhiên có tỷ lệ số hạt \(^{235}U\)và số hạt \(^{238}U\)\(\frac{3}{100}\) ?

  A.2,74 tỉ năm.

  B.2,22 tỉ năm.

  C.1,74 tỉ năm.

  D.3,15 tỉ năm.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • na na

  Hạt nhân urani \(_{92}^{238}U\) sau một chuỗi phân rã, biến đổi thành hạt nhân chì \(_{82}^{206}Pb\) . Trong quá trình đó, chu kì bán rã của \(_{92}^{238}U\) biến đổi thành hạt nhân chì \(_{82}^{206}Pb\) là 4,47.109 năm. Một khối đá được phát hiện có chứa 1,188.1020 hạt nhân \(_{92}^{238}U\) và 6,239.1018 \(_{82}^{206}Pb\) hạt nhân . Giả sử khối đá lúc mới hình thành không chứa chì và tất cả lượng chì \(_{82}^{206}Pb\) có mặt trong đó đều là sản phẩm phân rã của \(_{92}^{238}U\). Tuổi của khối đá khi được phát hiện là

  A.3,3.108 năm.

  B.6,3.10năm.

  C.3,5.107 năm.

  D.2,5.10năm.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy

 

AMBIENT
?>