YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 5 trang 187 SGK Vật lý 12

Giải bài 5 tr 187 sách GK Lý lớp 12

Năng lượng liên kết của \(_{10}^{20}\textrm{Ne}\)  là 160,64 MeV. Xác định khối lượng của nguyên tử \(_{10}^{20}\textrm{Ne}\).

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 5

Nhận định và phương pháp: 

Bài 5 cho ta giá trị năng lượng liên kết của \(_{10}^{20}\textrm{Ne}\) và yêu cầu tính khối lượng của nguyên tử .

Cách giải :

  • Ta tiến hành giải bài này theo các bước như sau:

    • Bước 1: Tìm khối lượng hạt nhân  từ công thức: \(m_{hn}=\frac{1}{c^2}.\left [(10m_p+10m_n).c^2-W_{lk} \right ]\)

    • Bước 2: Tìm khối lượng nguyên tử bằng \(m_{hn}\) cộng thêm khối lượng của 10 êlectron

    • Bước 3: Thay số và tính toán kết quả.

Lời giải: 

  • Áp dụng phương pháp trên để giải bài 5 như sau: 

  • Ta có :

Khối lượng hạt nhân  cho bởi:

\(m_{hn}=\frac{1}{c^2}.\left [(10m_p+10m_n).c^2-W_{lk} \right ]=(10m_p+10m_n) -\frac{W_{lk}}{c^2}\)

\(m_{hn}\) = 10(1,00728u + 1,00866u) - u

\(m_{hn}\) = 20.1594u - 1,17245u = 19,98695u 

Muốn tìm khối lượng nguyên tử, ta phải cộng thêm khối lượng của 10 êlectron: 

\(m_{nt}=m_{hn}+10m_e\) = 19,99245u.

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 5 SGK

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 187 SGK Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON