YOMEDIA

Bài tập 4 trang 187 SGK Vật lý 12

Giải bài 4 tr 187 sách GK Lý lớp 12

Hạt nhân nào có năng lượng liên kết riêng lớn nhất?

A. Heli.

B. Cacbon.

C. Sắt.

D. Urani.

ADMICRO

Gợi ý trả lời bài 4

 
 

Trong số các hạt nhân heli, cacbon, sắt, urani thì sắt có năng lượng liên kết riêng lớn nhất vì sắt là hạt nhân trung bình.

⇒ Chọn đáp án C

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 4 SGK

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 4 trang 187 SGK Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • hi hi

  Coi 2u = 931,5 MeV/c2. Khối lượng nguyên tử ứng với hạt nhân \(_{10}^{20}Ne\) là

  A. 19,986947u.                       

  B. 19,992397u.

  C. 19,996947u.                       

  D. 19,983997u.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Trần Thị Trang

  Cho: mC = 12,00000 u; mp = 1,00728 u; mn = 1,00867 u; 1u = 1,66058.1027 kg; 1 eV =1,6.1019 J ; c = 3.108 m/s. 

  A. 72,7 MeV.   

  B. 89,4 MeV.             

  C. 44,7 MeV.  

  D. 8,94 MeV. 

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thanh Nguyên

  A. năng lượng liên kết riêng của hạt nhân đó nhân với tổng số nuclon trong hạt nhân.

  B. năng lượng tỏa ra khi các nuclon liên kết với nhau tạo thành hạt nhân đó.

  C. năng lượng tối thiểu để phá vỡ hạt nhân đó thành các nuclon riêng rẽ.

  D. năng lượng tối thiểu để phá vỡ hạt nhân đó. 

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thúy Vân

  A. toàn bộ năng lượng của nguyên tử gồm động năng và năng lượng nghỉ.

  B. năng lượng tỏa ra khi các nuclon liên kết với nhau tạo thành hạt nhân

  C. năng lượng toàn phần của nguyên tử tính trung bình trên số nuclon.

  D. năng lượng liên kết các electron và hạt nhân nguyên tử. 

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Co Nan

  A. Lực hạt nhân là lực tương tác giữa các prôtôn với prôtôn trong hạt nhân.

  B. Lực hạt nhân là lực tương tác giữa các prôtôn với nơtrôn trong hạt nhân.

  C. Lực hạt nhân là lực tương tác giữa các nơtron với nơtrôn trong hạt nhân.

  D. Lực hạt nhân chính là lực điện, tuân theo định luật Culông. 

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA