ON
ADMICRO
VIDEO

Bài tập 4 trang 187 SGK Vật lý 12

Giải bài 4 tr 187 sách GK Lý lớp 12

Hạt nhân nào có năng lượng liên kết riêng lớn nhất?

A. Heli.

B. Cacbon.

C. Sắt.

D. Urani.

VDO.AI

Gợi ý trả lời bài 4

 
 

Trong số các hạt nhân heli, cacbon, sắt, urani thì sắt có năng lượng liên kết riêng lớn nhất vì sắt là hạt nhân trung bình.

⇒ Chọn đáp án C

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 4 SGK

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 4 trang 187 SGK Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
AMBIENT

 

AMBIENT
1=>1