ON
ADMICRO

Giải bài tập SGK Bài 36 Vật lý 12 Cơ bản & Nâng cao

Hướng dẫn giải bài tập SGK Cơ bản và Nâng cao chương trình Vật lý 12 Bài 36 Năng lượng liên kết của hạt nhân- Phản ứng hạt nhân giúp các em học sinh năm vững phương pháp giải bài tập và ôn luyện tốt kiến thức lý thuyết.

VDO.AI

 

 

AMBIENT
1=>1