ON
ADMICRO
VIDEO_3D

Bài tập 1 trang 49 SGK Vật lý 12

Giải bài 1 tr 49 sách GK Lý lớp 12

Sự phản xạ sóng trên vật cản cố định có đặc điểm gì?

YOMEDIA

Gợi ý trả lời bài 1

 
 

Đặc điểm của sự phản xạ sóng trên vật cản cố định

  • Nếu vật cản cố định thì tại điểm phản xạ, sóng phản xạ luôn luôn ngược pha với sóng tới và triệt tiêu lẫn nhau.

 

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 49 SGK Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1