YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 3 trang 83 SGK Vật lý 12 nâng cao

Bài tập 3 trang 83 SGK Vật lý 12 nâng cao

Trên một sợ dây dài 40 cm có sóng dừng, người ta quan sát thấy có 4 bụng sóng. Tần số dao động là 400 Hz. Tìm tốc độ truyền sóng trên dây. 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Áp dụng công thức: \(\ell  = n\frac{\lambda }{2}\) với \(n=4\) (4 bụng sóng)

⇒ Bước sóng :

 \(\lambda  = \frac{{2\ell }}{n} = \frac{{2.0,4}}{4} = 0,2\:(m)\)

Tốc độ truyền sóng trên dây là;

\(v = \lambda f = 0,2.400 = 80\:(m/s)\)

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 83 SGK Vật lý 12 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF