YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 9.10 trang 25 SBT Vật lý 12

Giải bài 9.10 tr 25 sách BT Lý lớp 12

Một sóng dừng được hình thành trên một sợi dây căng ngang giữa hai điểm cố định. Trên sợi dây đó ta thấy:

A. Số bụng sóng nhiều hơn số nút sóng.

B. Số bụng sóng bằng số nút sóng.

C. Số bụng sóng ít hơn số nút sóng một đơn vị.

D. Số bụng sóng ít hơn số nút sóng hai đơn vị.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Chọn đáp án C.

Trên sợi dây ta thấy số bụng sóng ít hơn số nút sóng một đơn vị.

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 9.10 trang 25 SBT Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF