YOMEDIA
NONE

Bài tập 6 trang 49 SGK Vật lý 12

Giải bài 6 tr 49 sách GK Lý lớp 12

Nêu điều kiện để có sóng dừng trên một sợi dây có một đầu cố định, một đầu tự do.

ATNETWORK

Gợi ý trả lời bài 6

Đối với sợi dây có một đầu cố định, một đầu tự do

 \(\lambda = \frac{4\ell}{2k + 1} \Rightarrow \lambda _{max} = 4 \ell \ (Khi \ k = 0)\) 

  • Điều kiện có sóng dừng: ​\(l=(2k+1)\frac{\lambda }{2}\)

  • Điều kiện để có sóng dừng trên một sợi dây có một đầu cố định, một đầu tự do là chiều dài của sợi dây phải bằng một số lẻ lần \(\frac{\lambda }{4}\)

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 6 trang 49 SGK Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON