YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 9.9 trang 25 SBT Vật lý 12

Giải bài 9.9 tr 25 sách BT Lý lớp 12

Trong sóng dừng trên dây, hiệu số pha của hai điểm trên dây nằm đối xứng qua một nút bằng

A. π/4 (rad).        B. π/2 (rad).       

C. π (rad).        D. 0 (rad).

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Chọn đáp án C.

Hiệu số pha của hai điểm trên dây nằm đối xứng qua một nút bằng π (rad).   

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 9.9 trang 25 SBT Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF