YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 4 trang 83 SGK Vật lý 12 nâng cao

Bài tập 4 trang 83 SGK Vật lý 12 nâng cao

Một dây có một đầu bị kẹp chặt, đầu kia buộc vào một nhánh của một âm thoa có tần số 600 Hz. Âm thoa dao động tạo ra một sóng dừng có 4 bụng sóng. Tốc độ sóng truyền trên dây là 400 m/s. Tìm:

    a) Bước sóng

    b) Chiều dài của dây 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Theo giả thuyết bài toán: Sóng dừng có 2 đầu mút cố định gồm 4 bụng ( n = 4)

Tốc độ truyền sóng \(v=400\) (m/s), tần số \(f=600\) (Hz).

a) Bước sóng được tính theo công thức:

\(\begin{array}{l}
\lambda  = \frac{v}{f}\\
 = \frac{{400}}{{600}} = \frac{2}{3} = 0,67(m).
\end{array}\)

b) Vì dây thuộc loại 2 đầu cố định nên để có sóng dừng thì chiều dài của dây là một số nguyên lần nữa bước sóng:

\(\ell  = n\frac{\lambda }{2}\:\:;n = 1;2;3...\)

Khi có sóng dừng trên dây có 4 bụng, vậy có chiều dài là:

\(\ell  = 4\frac{\lambda }{2} = \frac{4}{3} = 1,34(m).\)

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 83 SGK Vật lý 12 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF