YOMEDIA
NONE

Bài tập 4 trang 49 SGK Vật lý 12

Giải bài 4 tr 49 sách GK Lý lớp 12

Nút, bụng của sóng dừng là gì?

ATNETWORK

Gợi ý trả lời bài 4

Định nghĩa nút và bụng của sóng dừng

  • Nút là những điểm tại đó biên độ giao động bằng không.

  • Bụng là những điểm tại đó biên độ giao động cực đại

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 4 trang 49 SGK Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON