YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 26 trang 53 SGK Toán 9 Tập 2

Giải bài 26 tr 53 sách GK Toán 9 Tập 2

Dùng điều kiện a + b + c = 0 hoặc a – b + c = 0 để tính nhẩm nghiệm của mỗi phương trình sau:

a) 35x– 37x + 2 = 0

b) 7x2 + 500x – 507 = 0

c) x– 49x - 50 = 0

d) 4321x2 + 21x – 4300 = 0

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bdì 26

Với dạng bài 26 này, chúng ta sẽ xét các hệ số đứng trước x để tìm nghiệm nhanh các phương trình

Câu a:

\(\small 35x^2-37x+2=0\)

vì \(\small 35-37+2=0\) nên:

\(\small x_1=1;x_2=\frac{2}{35}\)

Câu b:

\(\small 7x^2+500x-507=0\)

vì \(\small 7+500-507=0\) nên:

\(\small x_1=1;x_2=-\frac{507}{7}\)

Câu c:

\(\small x^2-49x-50=0\)

vì \(\small 1-(-49)-50=0\) nên:

\(\small x_1=-1;x_2=50\)

Câu d:

\(\small 4321x^2+21x-4300=0\)

vì \(\small 4321-21-4300=0\) nên:

\(\small x_1=-1;x_2=\frac{4300}{4321}\)

-- Mod Toán 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 26 trang 53 SGK Toán 9 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON