YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 30 trang 54 SGK Toán 9 Tập 2

Giải bài 30 tr 54 sách GK Toán 9 Tập 2

Tìm giá trị của m để phương trình có nghiệm, rồi tính tổng và tích các nghiệm theo m.

a) x– 2x +  m = 0

b) x2 – 2(m – 1)x +  m2 = 0

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 30

Với bài 30 này, chúng ta sẽ lập biệt thức delta theo tham số m, tìm điều kiện cho delta không âm, rồi sử dụng định lí Vièts để tính tổng tích các nghiệm

Câu a:

\(x^2-2x+m=0\)

\(\small \Delta'=(-1)^2-m.1=1-m\)

Để phương trình có nghiệm th:

\(\small \Delta'\geq 0\Rightarrow 1-m\geq 0\Leftrightarrow m\leq 1\)

\(\small \Rightarrow x_1+x_2=2;x_1.x_2=m\)

Câu b:

\(\small x^2-2(m-1)x+m^2=0\)

\(\small \Delta'=(m-1)^2-1.m^2=-2m+1\)

Để phương trình có nghiệm thì:

\(\small \Delta'\geq 0\Rightarrow -2m+1\geq 0\Leftrightarrow m\leq \frac{1}{2}\)

\(\small \Rightarrow x_1+x_2=2m-2;x_1.x_2=m^2\)

-- Mod Toán 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 30 trang 54 SGK Toán 9 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON