YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 29 trang 54 SGK Toán 9 Tập 2

Giải bài 29 tr 54 sách GK Toán 9 Tập 2

Không giải phương trình, hãy tính tổng và tích các nghiệm (nếu có) của mỗi phương trình sau:

a) 4x2 + 2x – 5 = 0

b) 9x2 – 12x + 4 = 0

c) 5x2 + x + 2 = 0

d) 159x2 – 2x – 1 = 0

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 29

Chúng ta sẽ sử dụng định lí Vièts để tính tổng, tích các nghiệm phương trình đã cho ở bài 29 này.

Câu a:

\(\small 4x^2+2x-5=0\)

Phương trình trên có hệ số a và c trái dấu nên chắc chắn có hai nghiệm phân biệt!

\(\small \Rightarrow x_1+x_2=-\frac{2}{4}=-\frac{1}{2}\)

\(\small x_1.x_2=-\frac{5}{4}\)

Câu b:

\(\small 9x^2-12x+4=0\)

\(\small \Delta'=(-6)^2-9.4=0\)

Phương trình có nghiệm kép \(\small x_1=x_2=-\frac{b}{a}\)

\(\small \Rightarrow x_1+x_2=\frac{12}{9}=\frac{4}{3}\)

\(\small x_1.x_2=\frac{4}{9}\)

Câu c:

\(\small 5x^2+x+2=0\)

\(\small \Delta=1^2-2.4.5=-39<0\)

Vậy phương trình vô nghiệm

Câu d:

\(\small 159x^2-2x-1=0\)

Phương trình trên có hệ số a và c trái dấu nên chắc chắn có hai nghiệm phân biệt!

\(\small \Rightarrow x_1+x_2=\frac{2}{159}\)

\(\small x_1.x_2=-\frac{1}{159}\)

 

-- Mod Toán 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 29 trang 54 SGK Toán 9 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON