YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 25 trang 52 SGK Toán 9 Tập 2

Giải bài 25 tr 52 sách GK Toán 9 Tập 2

Đối với phương trình sau, kí hiệu x1 và x2 là hai nghiệm (nếu có). Không giải phương trình, hãy điền vào những chố trống (..):

\(\small a) 2x^2-17x+1=0;\Delta=...;x_1+x_2=...;x_1.x_2=...\)

\(\small b) 5x^2-x-35=0;\Delta=...;x_1+x_2=...;x_1.x_2=...\)

\(\small c) 8x^2-x+1=0;\Delta=...;x_1+x_2=...;x_1.x_2=...\)

\(\small d) 25x^2+10x+1=0;\Delta=...;x_1+x_2=...;x_1.x_2=...\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 25

Chúng ta sẽ sử dụng công thức nghiệm thu gọn (nếu có) để tìm hiểu các mối quan hệ tổng tích hai nghiệm.

Câu a:

\(\small 2x^2-17x+1=0\)

\(\small \Delta =(-17)^2-4.2.1=281\)

\(\small x_1+x_2=\frac{17}{2}\)

\(\small x_1.x_2=\frac{1}{2}\)

Câu b:

\(\small 5x^2-x-35=0\)

\(\small \Delta =(-1)^2-4.5.(-35)=701\)

\(\small x_1+x_2=\frac{1}{5}\)

\(\small x_1.x_2=-7\)

Câu c:

\(\small 8x^2-x+1=0\)

\(\small \Delta=(-1)^2-4.8.1=-31<0\)

Phương trình vô nghiệm nên không thể điền vào ô trống được.

Câu d:

\(\small 25x^2+10x+1=0\)

\(\small \Delta'=5^2-25.1=0\)

\(\small x_1+x_2=-\frac{2}{5}\)

\(\small x_1.x_2=\frac{1}{25}\)

-- Mod Toán 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 25 trang 52 SGK Toán 9 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON