YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 19 trang 49 SGK Toán 9 Tập 2

Giải bài 19 tr 49 sách GK Toán 9 Tập 2

Đố em biết vì sao khi a > 0 và phương trình ax2 + bx + c = 0 vô nghiệm thì ax2 + bx + c > 0 với mọi giá trị của x?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 19

Dạng bài toán 19 này sẽ giúp chúng ta tiếp cận với bất phương trình, dựa vào biệt thức delta, dấu của hệ số a, từ đó kết luận bất phương trình

Khi \(a > 0\) và phương trình vô nghiệm thì \(\small b^2-4ac<0\)

\(\Rightarrow -\frac{b^{2}-4ac}{4a}>0\)

\(\Rightarrow ax^2+bx+c=a\left (x+\frac{b}{2a} \right )^2-\frac{b^2-4ac}{4a}>0\forall x\epsilon \mathbb{R}\)

-- Mod Toán 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 19 trang 49 SGK Toán 9 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON