RANDOM
VIDEO

Bài tập 19 trang 49 SGK Toán 9 Tập 2

Giải bài 19 tr 49 sách GK Toán 9 Tập 2

Đố em biết vì sao khi a > 0 và phương trình ax2 + bx + c = 0 vô nghiệm thì ax2 + bx + c > 0 với mọi giá trị của x?

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết bài 19

 
 

Dạng bài toán 19 này sẽ giúp chúng ta tiếp cận với bất phương trình, dựa vào biệt thức delta, dấu của hệ số a, từ đó kết luận bất phương trình

Khi \(a > 0\) và phương trình vô nghiệm thì \(\small b^2-4ac<0\)

\(\Rightarrow -\frac{b^{2}-4ac}{4a}>0\)

\(\Rightarrow ax^2+bx+c=a\left (x+\frac{b}{2a} \right )^2-\frac{b^2-4ac}{4a}>0\forall x\epsilon \mathbb{R}\)

-- Mod Toán 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 19 trang 49 SGK Toán 9 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Bùi Duy

  Theo dõi (0) 4 Trả lời
 •  
   
  Lê Anh Tài

  cho pt x2-2(m-1)x+m(m-2)=0 (m là tham số)

  tìm m để pt có 2 nghiệm x1<x thảo mãn x12-2x2+5>0

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
 • Nguyễn Lê Tín

  Giải phương trình :5x\(^4+4x^2-1=0\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Tram Anh

  cho phương trình 7x2 + 2(m+1)x - m2 = 0

  Với giá trị nào của m thì phương trình có nghiệm?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thùy Trang

  Tìm số nguyên dương n bé nhất để F=\(n^3+4n^2-20n-48\) chia hết cho 125

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thuy Kim

  Câu 1 :

  Cho biểu thức \(P=\left(\dfrac{2\sqrt{x}+x}{2\sqrt{x}-1}-\dfrac{1}{\sqrt{x}-1}\right):\left(1-\dfrac{\sqrt{x}+2}{x+\sqrt{x}+1}\right)\)

  a ) Rút gọn P

  b ) Tính \(\sqrt{P}\) khi \(x=5+2\sqrt{3}\)

  Câu 2 :

  Một ca nô đi xuôi từ \(A-B\) , cùng lúc đó 1 người đi bộ cũng từ A theo dọc bờ sông về hướng đến B . Sau khi chạy được 24km , ca nô quay trở lại gặp người đi bộ tại địa điểm cách A một khoảng 8km . Tính vận tốc của ca nô khi nước yên lặng , biết vận tốc của người đi bộ và vận tốc dòng nước đều bằng nhau và bằng 4km/h

  Câu 3 :

  Chứng tỏ rằng biểu thức sau ko phụ thuộc vào a , b , c

  \(T=\dfrac{a^2}{bc}+\dfrac{\left(a+b\right)^2}{b^2-bc}-\dfrac{\left(a+c\right)^2}{bc-c^2}\) ( với \(b,c\ne0;b\ne c\) )

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1