YOMEDIA
NONE

Bài tập 22 trang 49 SGK Toán 9 Tập 2

Giải bài 22 tr 49 sách GK Toán 9 Tập 2

Không giải phương trình, hãy cho biết mỗi phương trình sau có bao nhiêu nghiệm:

a) \(15x^2 + 4x - 2005 = 0\)

b) \(-\frac{19}{5}x^2 - \sqrt{7}x + 1890 = 0\)      

 

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 22

Với bài 22 này, chúng ta không cần giải phương trình, chỉ cần xét các hệ số a, c là có thể suy ra số nghiệm của phương trình

Câu a:

Xét phương trình

\(15x^2 + 4x - 2005 = 0\)

\(\small a=15;c=-2005\)

\(\small \Leftrightarrow ac<0\Leftrightarrow -ac>0\Leftrightarrow b^2-4ac>0\)

Vậy phương trình có hai nghiệm phân biệt trái dấu

Câu b:

Xét phương trình

\(-\frac{19}{5}x^2 - \sqrt{7}x + 1890 = 0\)

\(\small a=-\frac{19}{5};c=1890\)

\(\small \Leftrightarrow ac<0\Leftrightarrow -ac>0\Leftrightarrow b^2-4ac>0\)

Vậy phương trình có hai nghiệm phân biệt trái dấu

-- Mod Toán 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 22 trang 49 SGK Toán 9 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON