YOMEDIA

Bài tập 22 trang 49 SGK Toán 9 Tập 2

Giải bài 22 tr 49 sách GK Toán 9 Tập 2

Không giải phương trình, hãy cho biết mỗi phương trình sau có bao nhiêu nghiệm:

a) \(15x^2 + 4x - 2005 = 0\)

b) \(-\frac{19}{5}x^2 - \sqrt{7}x + 1890 = 0\)      

 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 22

Với bài 22 này, chúng ta không cần giải phương trình, chỉ cần xét các hệ số a, c là có thể suy ra số nghiệm của phương trình

Câu a:

Xét phương trình

\(15x^2 + 4x - 2005 = 0\)

\(\small a=15;c=-2005\)

\(\small \Leftrightarrow ac<0\Leftrightarrow -ac>0\Leftrightarrow b^2-4ac>0\)

Vậy phương trình có hai nghiệm phân biệt trái dấu

Câu b:

Xét phương trình

\(-\frac{19}{5}x^2 - \sqrt{7}x + 1890 = 0\)

\(\small a=-\frac{19}{5};c=1890\)

\(\small \Leftrightarrow ac<0\Leftrightarrow -ac>0\Leftrightarrow b^2-4ac>0\)

Vậy phương trình có hai nghiệm phân biệt trái dấu

-- Mod Toán 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 22 trang 49 SGK Toán 9 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
 • Nguyễn Trà Long

  Bài 31 (Sách bài tập - tập 2 - trang 56)

  Với giá trị nào của x thì giá trị của hai hàm số bằng nhau :

  a) \(y=\dfrac{1}{3}x^2\) và \(y=2x-3\)

  b) \(y=-\dfrac{1}{2}x^2\) và \(y=x-8\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thị Thanh
  Bài 29 (Sách bài tập - tập 2 - trang 55)

  Một vận động viên bơi lội nhảy cầu (xem hình 5).

  Khi nhày, độ cao h từ người đó tới mặt nước (tính bằng mét) phụ thuộc vào khoảng cách x từ điểm rơi đến chân cầu (tính bằng mét) bởi công thức :

                             \(h=-\left(x-1\right)^2+4\)

  Hỏi khoảng cách x bằng bao nhiêu 

  a) Khi vận động viên ở độ cao 3m ?

  b) Khi vận động viên chạm mặt nước ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Trà Giang

  Bài 28 (Sách bài tập - tập 2 - trang 55)

  Với những giá trị nào của x thì giá trị của hai biểu thức bằng nhau :

  a) \(x^2+2+2\sqrt{2}\)  và \(2\left(1+\sqrt{2}\right)x\)

  b) \(\sqrt{3}x^2+2x-1\) và \(2\sqrt{3}x+3\)

  c) \(-2\sqrt{2}x-1\) và \(\sqrt{2}x^2+2x+3\)

  d) \(x^2-2\sqrt{3}x-\sqrt{3}\) và \(2x^2+2x+\sqrt{3}\)

  e) \(\sqrt{3}x^2+2\sqrt{5}x-3\sqrt{3}\) và \(-x^2-2\sqrt{3}x+2\sqrt{5}+1\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phan Thiện Hải

  Bài 27 (Sách bài tập - tập 2 - trang 55)

  Xác định a, b', c trong mỗi phương trình, rồi giải phương trình bằng công thức nghiệm thu gọn :

  a) \(5x^2-6x-1=0\)

  b) \(-3x^2+14x-8=0\)

  c) \(-7x^2+4x=3\)

  d) \(9x^2+6x+1=0\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA