YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 17 trang 49 SGK Toán 9 Tập 2

Giải bài 17 tr 49 sách GK Toán 9 Tập 2

Xác định a, b', c rồi dùng công thức nghiệm thu gọn giải các phương trình:

a) \(4x^2 + 4x + 1 = 0\)

b) \(13852x^2 - 14x + 1 = 0\)

c) \(5x^2 - 6x + 1 = 0\)

d) \(-3x^2 + 4\sqrt{6}x + 4 = 0\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 17

Với bài 18, chúng ta sẽ áp dụng công thức nghiệm thu gọn để giải các phương trình.

Câu a:

\(4x^2 + 4x + 1 = 0\)

\(\small a=4;b=4;b'=2;c=1\)

\(\small \Delta'=2^2-4.1=0\)

Vậy phương trình có nghiệm kép: \(\small x=\frac{-2}{4}=-\frac{1}{2}\)

Câu b:

\(13852x^2 - 14x + 1 = 0\)

\(\small a=13852;b=-14;b'=-7;c=1\)

\(\small \Delta'=(-14)^2-13852.1<0\)

Vậy phương trình vô nghiệm

Câu c:

\(5x^2 - 6x + 1 = 0\)

\(\small a=5;b=-6;b'=-3;c=1\)

\(\small \Delta'=(-3)^2-5.1=4\Rightarrow \sqrt{\Delta'}=2\)

\(\small x_1=\frac{3+2}{5}=1\)

\(\small x_2=\frac{3-2}{5}=\frac{1}{5}\)

Câu d:

\(-3x^2 + 4\sqrt{6}x + 4 = 0\)

\(\small a=-3;b=4\sqrt{6};b'=2\sqrt{6};c=4\)

\(\small \Delta'=24-4.(-3)=36\Rightarrow \sqrt{\Delta'}=6\)

\(\small x_1=\frac{-2\sqrt{6}+6}{-3}=\frac{2\sqrt{6}-6}{3}\)

\(\small x_2=\frac{-2\sqrt{6}-6}{-3}=\frac{2\sqrt{6}+6}{3}\)

-- Mod Toán 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 17 trang 49 SGK Toán 9 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF