YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 24 trang 50 SGK Toán 9 Tập 2

Giải bài 24 tr 50 sách GK Toán 9 Tập 2

Cho phương trình (ẩn x) \(x^2 - 2(m - 1)x + m^2 = 0.\)

a) Tính \(\Delta '\)

b) Với giá trị nào của m thì phương trình có hai nghiệm phân biệt ? Có nghiệm kép? Vô nghiệm?

ANYMIND360

Hướng dẫn giải chi tiết bài 24

Với bài 24, chúng ta sẽ biện luận các nghiệm theo tham số m, rồi kết luận giá trị nào thì phương trình có số nghiệm cụ thể ra sao.

Câu a: 

\(x^2 - 2(m -1)x + m^2 = 0\)

\(\Delta ' = [-(m - 1)]2 - m^2 = m^2 - 2m + 1 - m^2 = 1 - 2m\)

Câu b:

Ta có :

\(\Delta ' = 1 - 2m\)

Phương trình có hai nghiệm phân biệt khi:

\(\small \Delta ' = 1 - 2m>0\Leftrightarrow m<\frac{1}{2}\)

Phương trình vô nghiệm khi:

\(\small \Delta ' = 1 - 2m<0\Leftrightarrow m>\frac{1}{2}\)

Phương trình có nghiệm kép khi:

\(\small \Delta ' = 1 - 2m=0\Leftrightarrow m=\frac{1}{2}\)

-- Mod Toán 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 24 trang 50 SGK Toán 9 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON