YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 21 trang 49 SGK Toán 9 Tập 2

Giải bài 21 tr 49 sách GK Toán 9 Tập 2

Giải vài phương trình của An Khô-va-ri-zmi (Xem Toán 7, Tập 2, tr.26):

a) \(x^2 = 12x + 288\)

b) \(\frac{1}{12}x^2+\frac{7}{12}x=19\)

ANYMIND360

Hướng dẫn giải chi tiết bài 21

Áp dụng các công thức đã học để giải phương trình của An Khô-va-ri-zmi ở bài 21 như sau:

Câu a:

\(x^2 = 12x + 288\)

\(\small \Leftrightarrow x^2-12x-288=0\)

\(\small \Delta'=(-6)^2-(-288)=324\Rightarrow \sqrt{\Delta'}=18\)

\(\small x_1=6+18=24\)

\(\small x_2=6-18=-12\)

Câu b:

\(\frac{1}{12}x^2+\frac{7}{12}x=19\)

\(\small \Leftrightarrow x^2+7x-19.12=0\)

\(\small \Leftrightarrow x^2+7x-228=0\)

\(\small \Delta=7^2-4.(-228)=961\Rightarrow \sqrt{\Delta}=31\)

\(\small x_1=\frac{-7+31}{2}=12\)

\(\small x_2=\frac{-7-31}{2}=-19\)

-- Mod Toán 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 21 trang 49 SGK Toán 9 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON