AMBIENT

Bài tập 21 trang 49 SGK Toán 9 Tập 2

Giải bài 21 tr 49 sách GK Toán 9 Tập 2

Giải vài phương trình của An Khô-va-ri-zmi (Xem Toán 7, Tập 2, tr.26):

a) \(x^2 = 12x + 288\)

b) \(\frac{1}{12}x^2+\frac{7}{12}x=19\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 21

Áp dụng các công thức đã học để giải phương trình của An Khô-va-ri-zmi ở bài 21 như sau:

Câu a:

\(x^2 = 12x + 288\)

\(\small \Leftrightarrow x^2-12x-288=0\)

\(\small \Delta'=(-6)^2-(-288)=324\Rightarrow \sqrt{\Delta'}=18\)

\(\small x_1=6+18=24\)

\(\small x_2=6-18=-12\)

Câu b:

\(\frac{1}{12}x^2+\frac{7}{12}x=19\)

\(\small \Leftrightarrow x^2+7x-19.12=0\)

\(\small \Leftrightarrow x^2+7x-228=0\)

\(\small \Delta=7^2-4.(-228)=961\Rightarrow \sqrt{\Delta}=31\)

\(\small x_1=\frac{-7+31}{2}=12\)

\(\small x_2=\frac{-7-31}{2}=-19\)

-- Mod Toán 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 21 trang 49 SGK Toán 9 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
 • Mai Anh

  Bài 5.3* - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 2 - trang 56)

  Chứng tỏ rằng phương trình :

                    \(\left(x-a\right)\left(x-b\right)+\left(x-b\right)\left(x-c\right)+\left(x-c\right)\left(x-a\right)=0\)

  luôn có nghiệm

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Thánh Tông

  Bài 34 (Sách bài tập - tập 2 - trang 56)

  Với giá trị nào của m thì phương trình có nghiệm kép :

  a) \(5x^2+2mx-2m+15=0\)

  b) \(mx^2-4\left(m-1\right)x-8=0\)

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • cuc trang
  Bài 33 (Sách bài tập - tập 2 - trang 56)

  Với giá trị nào của m thì phương trình có hai nghiệm phân biệt :

  a) \(x^2-2\left(m+3\right)x+m^2+3=0\)

  b) \(\left(m+1\right)x^2+4mx+4m-1=0\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Trang

  Bài 32 (Sách bài tập - tập 2 - trang 56)

  Với giá trị nào của m thì :

  a) Phương trình \(2x^2-m^2x+18m=0\) có một nghiệm \(x=-3\)

  b) Phương trình \(mx^2-x-5m^2=0\) có một nghiệm \(x=-2\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

AMBIENT
?>