ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 23 trang 50 SGK Toán 9 Tập 2

Giải bài 23 tr 50 sách GK Toán 9 Tập 2

Rađa của một máy bay trực thăng theo dõi chuyển động của một ôtô trong 10 phút, phát hiện rằng vận tốc v của ôtô thay đổi phụ thuộc vào thời gian bởi công thức: \(\small v = 3t^2 - 30t + 135\)

(t tính bằng phút, v tính bằng km/h).

a) Tính vận tốc của ôtô khi t = 5 phút.

b) Tính giá trị của t khi vận tốc ôtô bằng 120 km/h (làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ hai)

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Với bài toán này, chúng ta sẽ coi như đây là phương trình bậc hai rồi giải ra, sau đó so sánh các kết quả.

Câu a:

Khi t = 5 (phút) thì

\(\small v=3.5^2-30.5+135=60(km/h)\)

Câu b:

Khi \(\small v = 120 (km/h)\)

\(\small 120=3t^2-30t+135\)

\(\small \Leftrightarrow t^2-10t+5=0\)

\(\Delta ' = 52 - 5 = 25 - 5 = 20, \sqrt{\Delta '} = 2\sqrt{5}\)

\(t_1 = 5 + 2\sqrt{5} \approx 9,47, t_2 = 5 - 2\sqrt{5} \approx 0,53\)

Vì rađa chỉ theo dõi trong 10 phút:

\(\small \Rightarrow 0 < t < 10\)  nên cả hai giá trị của t đều thích hợp. 

Vậy \(\small t_1 \approx 9,47\) (phút)

\(\small t_2 \approx 0,53\) (phút)

-- Mod Toán 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 23 trang 50 SGK Toán 9 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Nguyễn Trà Giang

  Bài 28 (Sách bài tập - tập 2 - trang 55)

  Với những giá trị nào của x thì giá trị của hai biểu thức bằng nhau :

  a) \(x^2+2+2\sqrt{2}\)  và \(2\left(1+\sqrt{2}\right)x\)

  b) \(\sqrt{3}x^2+2x-1\) và \(2\sqrt{3}x+3\)

  c) \(-2\sqrt{2}x-1\) và \(\sqrt{2}x^2+2x+3\)

  d) \(x^2-2\sqrt{3}x-\sqrt{3}\) và \(2x^2+2x+\sqrt{3}\)

  e) \(\sqrt{3}x^2+2\sqrt{5}x-3\sqrt{3}\) và \(-x^2-2\sqrt{3}x+2\sqrt{5}+1\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Phan Thiện Hải

  Bài 27 (Sách bài tập - tập 2 - trang 55)

  Xác định a, b', c trong mỗi phương trình, rồi giải phương trình bằng công thức nghiệm thu gọn :

  a) \(5x^2-6x-1=0\)

  b) \(-3x^2+14x-8=0\)

  c) \(-7x^2+4x=3\)

  d) \(9x^2+6x+1=0\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Đào Thị Nhàn

  Cho pt x2-4x+m-1=0 (m là tham số)

  a) Giải pt với m=0

  b) Tìm m để pt trên co n​o kép

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Thuy
  Bài 18 (SGK trang 49)

  Đưa các phương trình sau về dạng ax2 + 2b'x + c = 0 và giải chúng. Sau đó, dùng bảng số hoặc máy tính để viết gần đúng nghiệm tìm được (làm tròn kết quả tới chữ số thập phân thứ hai):

  a)   \(3x^2-2x=x^2+3;\)          b) \(\left(2x-\sqrt{2}\right)^2-1=\left(x+1\right)\left(x-1\right);\)

  c)  \(3x^2+3=2\left(x+1\right);\)        d) \(0,5x\left(x+1\right)=\left(x-1\right)^2.\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Nhật Minh
  Bài 17 (SGK trang 49)

  Xác định a', b', c' rồi dùng công thức nghiệm thu gọn giải các phương trình:

  a) \(4x^2+4x+1=0;\)                    b) \(13852x^2-14x+1=0;\)

  c) \(5x^2-6x+1=0;\)                    d) \(-3x^2+4\sqrt{6}x+4=0.\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phạm Hoàng Thị Trà Giang

  ptrinh :x2-2(m+1)x-3=0

  tìm m để phương trình có nghiệm kép

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • My Le

  Cho phương trình: x2-(m-2)x+m(m-3)=0. Tìm các giá trị m để phương trình có 2 nghiệm phân biệt.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1