YOMEDIA
NONE

Bài tập 23 trang 50 SGK Toán 9 Tập 2

Giải bài 23 tr 50 sách GK Toán 9 Tập 2

Rađa của một máy bay trực thăng theo dõi chuyển động của một ôtô trong 10 phút, phát hiện rằng vận tốc v của ôtô thay đổi phụ thuộc vào thời gian bởi công thức: \(\small v = 3t^2 - 30t + 135\)

(t tính bằng phút, v tính bằng km/h).

a) Tính vận tốc của ôtô khi t = 5 phút.

b) Tính giá trị của t khi vận tốc ôtô bằng 120 km/h (làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ hai)

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết

Với bài toán này, chúng ta sẽ coi như đây là phương trình bậc hai rồi giải ra, sau đó so sánh các kết quả.

Câu a:

Khi t = 5 (phút) thì

\(\small v=3.5^2-30.5+135=60(km/h)\)

Câu b:

Khi \(\small v = 120 (km/h)\)

\(\small 120=3t^2-30t+135\)

\(\small \Leftrightarrow t^2-10t+5=0\)

\(\Delta ' = 52 - 5 = 25 - 5 = 20, \sqrt{\Delta '} = 2\sqrt{5}\)

\(t_1 = 5 + 2\sqrt{5} \approx 9,47, t_2 = 5 - 2\sqrt{5} \approx 0,53\)

Vì rađa chỉ theo dõi trong 10 phút:

\(\small \Rightarrow 0 < t < 10\)  nên cả hai giá trị của t đều thích hợp. 

Vậy \(\small t_1 \approx 9,47\) (phút)

\(\small t_2 \approx 0,53\) (phút)

-- Mod Toán 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 23 trang 50 SGK Toán 9 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON