YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 20 trang 49 SGK Toán 9 Tập 2

Giải bài 20 tr 49 sách GK Toán 9 Tập 2

Giải các phương trình:

a) \(25x^2 - 16 = 0\)

b) \(2x^2 + 3 = 0\)

c) \(4,2x^2 + 5,46x = 0\)

d) \(4x^2 - 2\sqrt{3}x = 1 -\sqrt{ 3}\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 20

Áp dụng các công thức đã học để giải bài 20 bằng biệt thức delta

Câu a:

\(25x^2 - 16 = 0\)

\(\small \Leftrightarrow x^2=\frac{16}{25}\)

\(\small \Leftrightarrow x=\pm \frac{4}{5}\)

Câu b:

\(2x^2 + 3 = 0\)

\(\small \Leftrightarrow x^2=-\frac{3}{2}\)

Phương trình vô nghiệm

Câu c:

\(4,2x^2 + 5,46x = 0\)

\(\small \Leftrightarrow x(4,2x+5,46)=0\)

\(\small \Leftrightarrow x=0\) hoặc \(\small 4,2x=-5,46\)

\(\small \Leftrightarrow x=0\) hoặc \(\small x=-\frac{5,46}{4,2}=-1,3\)

Câu d:

\(4x^2 - 2\sqrt{3}x = 1 -\sqrt{ 3}\)

\(\small \Leftrightarrow 4x^2-2x\sqrt{3}-1+\sqrt{3}=0\)

\(\small \Delta'=(-\sqrt{3})^2-4(\sqrt{3}-1)=7-4\sqrt{3}\)

\(\small \Rightarrow \sqrt{\Delta'}=2-\sqrt{3}\)

\(\small x_1=\frac{\sqrt{3}+2-\sqrt{3}}{4}=\frac{1}{2}\)

\(\small x_2=\frac{\sqrt{3}-2+\sqrt{3}}{4}=\frac{\sqrt{3}-1}{2}\)

-- Mod Toán 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 20 trang 49 SGK Toán 9 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON