ADMICRO
UREKA

Bài tập 18 trang 14 SGK Toán 9 Tập 1

Giải bài 18 tr 14 sách GK Toán 9 Tập 1

Áp dụng quy tắc nhân các căn bậc hai, hãy tính:

a) \(\sqrt{7}.\sqrt{63};\)                 b) \(\sqrt{2,5}.\sqrt{30}.\sqrt{48}\)

c) \(\sqrt{0,4}.\sqrt{6,4}\)           d) \(\sqrt{2,7}.\sqrt{5}.\sqrt{1,5}\).

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 18

Quy tắc nhân các căn bậc hai giúp các em tính toán những căn bậc hai có kết quả không đẹp, qua đó nhân chia thêm bớt sao cho được bình phương của một số không âm rồi giải ra bài toán.

Chúng ta cùng áp dụng chúng để giải bài 18 này

Câu a:

\(\sqrt{7}.\sqrt{63}=\sqrt{7.63}=\sqrt{7.7.9}=\sqrt{7^2.3^2}=7.3=21\)

Câu b:

\(\sqrt{2,5}.\sqrt{30}.\sqrt{48}=\sqrt{2,5.30.48}=\sqrt{25.3.16.3}=\sqrt{5^2.3^2.4^2}=5.3.5=60\)

Câu c:

\(\sqrt{0,4}.\sqrt{6,4}=\sqrt{0,4.6,4}=\sqrt{0,04.64}=\sqrt{(0,2)^2.8^2}=8.0,2=1,6\)

Câu d:

\(\sqrt{2,7}.\sqrt{5}.\sqrt{1,5}=\sqrt{2,7.5.1,5}=\sqrt{27.5.0,15}=\sqrt{9.3.3.0,25}\)

\(=9.0,5=4,5\)

-- Mod Toán 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 18 trang 14 SGK Toán 9 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF