YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 22 trang 15 SGK Toán 9 Tập 1

Giải bài 22 tr 15 sách GK Toán 9 Tập 1

Biến đổi các biểu thức dưới dấu căn thành dạng tích rồi tính:

a) \(\sqrt{13^{2}- 12^{2}}\)

b) \(\sqrt{17^{2}- 8^{2}}\)

c) \(\sqrt{117^{2} - 108^{2}}\)

d) \(\sqrt{313^{2} - 312^{2}}\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 22

Bài toán này áp dụng hằng đẳng thức vào biểu thức chứa căn, các bạn có thể thực hiện phép tính rồi khai căn, nhưng điều đó sẽ làm tốn thời gian hơn. Mời các bạn xem cách giải quyết bài 22 này nhé

Câu a:

\(\sqrt{13^{2}- 12^{2}}=\sqrt{(13+12)(13-12)}=\sqrt{25}=5\)

Câu b:

\(\sqrt{17^{2}- 8^{2}}=\sqrt{(17+8)(17-8)}=\sqrt{25.9}=5.3=15\)

Câu c:

\(\sqrt{117^{2} - 108^{2}}=\sqrt{(117-108)(117+108)}=\sqrt{9.225}=3.15=45\)

Câu d:

\(\sqrt{313^{2} - 312^{2}}=\sqrt{(313-312)(313+312)}=\sqrt{625}=25\)

-- Mod Toán 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 22 trang 15 SGK Toán 9 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON