YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 31 trang 10 SBT Toán 9 Tập 1

Giải bài 31 tr 10 sách BT Toán lớp 9 Tập 1

Biểu diễn \(\sqrt {{\rm{ab}}} \) ở dạng tích các căn bậc 2 với a < 0 và b < 0.

Áp dụng tính \(\sqrt {( - 25).( - 64)} \)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Hướng dẫn giải

Áp dụng  

\(\left\{ \begin{array}{l}
A < 0\\
B < 0
\end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}
- A > 0\\
- B > 0
\end{array} \right.\)

Và \(\sqrt {A.B}  = \sqrt A .\sqrt B \) với \((A \ge 0;B \ge 0)\).

Lời giải chi tiết

Vì \(a < 0\) nên \(–a > 0\) và \(b < 0\) nên \(–b > 0\) 

Ta có: \(\sqrt {ab}  = \sqrt {( - a).( - b)}  = \sqrt { - a} .\sqrt { - b} \)

Áp dụng: \(\sqrt {( - 25).( - 64)}  = \sqrt {25} .\sqrt {64}\)\(  = 5.8 = 40\) 

-- Mod Toán 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 31 trang 10 SBT Toán 9 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF