Hỏi đáp về Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương - Đại số 9

Trong quá trình học bài Toán 9 Bài 3 Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương nếu các em gặp những thắc mắc cần giài đáp hay những bài tập không biết phương pháp giải từ SGK, Sách tham khảo, Các trang mạng,... Các em hãy đặt câu hỏi ở đây cộng đồng Toán HỌC247 sẽ sớm giải đáp cho các em.

Danh sách hỏi đáp (212 câu):

 • Choco Choco

  1) Tính giá trị biểu thức C=\(\sqrt{1+\dfrac{1}{1^2}+\dfrac{1}{2^2}}+\sqrt{1+\dfrac{1}{2^2}+\dfrac{1}{3^2}}+\sqrt{1+\dfrac{1}{3^2}+\dfrac{1}{4^2}}+...+\sqrt{1+\dfrac{1}{99^2}+\dfrac{1}{100^2}}\) 2) Chứng minh rằng với mọi số nguyên dương n ta đêu có \(\sqrt{4+\sqrt{4+\sqrt{4+\sqrt{4+...+\sqrt{4}}}}}\) < 3 ( n căn bậc 4) Mọi người giúp em với ạ

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Bo Bo

  tìm x, biết

  a, \(\sqrt{x-2}\) = 4

  b, \(\sqrt{x-5}\) = -3

  c, \(\sqrt{2x+3}\) \(\sqrt{7}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • A La

  RÚT GỌN

  \(\sqrt{6-2\sqrt{\sqrt{2}+\sqrt{12}+\sqrt{18-8\sqrt{2}}}}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Spider man

  rút gọn biểu thức

  a) \(3\sqrt{8}-4\sqrt{18}+5\sqrt{32}-\sqrt{50}\)

  b) (\(15\sqrt{50}+5\sqrt{200}-3\sqrt{450}\)) : 10

  c) \(2\sqrt{28}+2\sqrt{63}-3\sqrt{175}+\sqrt{112}\)

  d) (\(\sqrt{14}-3\sqrt{2}\))\(^2\) +\(6\sqrt{28}\)

  e) \(\sqrt{\left(1-\sqrt{2018}\right)^2}\). \(\sqrt{2019+2\sqrt{2018}}\)

  f) \(\left(\sqrt{6}-\sqrt{5}\right)^2-\sqrt{120}\)

  g)\(12\left(2\sqrt{3}-3\sqrt{2}\right)^2+2\sqrt{6}+3\sqrt{4}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Tay Thu

  Tính:

  a) \(\sqrt{13-\sqrt{160}}-\sqrt{53+4\sqrt{90}}\)

  b) \(\left(4+\sqrt{15}\right)\left(\sqrt{10}-\sqrt{6}\right)\sqrt{4-\sqrt{15}}\)

  Mọi người giúp em gấp đi ạ!!!!!!!!!!!!!!!1

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyen Ngoc

  Rút gọn:

  a)\(\dfrac{\sqrt{6}+\sqrt{10}}{\sqrt{21}+\sqrt{35}}\)

  b)\(\dfrac{\sqrt{405}+3\sqrt{27}}{3\sqrt{3}+\sqrt{45}}\)

  c)\(\dfrac{\sqrt{2}+\sqrt{3}+\sqrt{4}-\sqrt{6}-\sqrt{9}-\sqrt{12}}{\sqrt{2}+\sqrt{3}+\sqrt{4}}\)

  d)\(\dfrac{\sqrt{6-2\sqrt{5}}}{\sqrt{5}-1}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Thiên Mai

  Rút gọn các biểu thức sau

  a) ((√15-10√2) -√10 ) / √5

  b) (√8-4√3) /√2

  Giúp e vs ạ

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Minh Hải

  Thực hiện phép tính:

  a) \(\left(2\sqrt{2}-\sqrt{3}\right)^2\)

  b) \(\left(1+\sqrt{3}-\sqrt{2}\right)\left(1+\sqrt{3}+\sqrt{2}\right)\)

  c) \(\left(\sqrt{3-\sqrt{5}}+\sqrt{3+\sqrt{5}}\right)^2\)

  d) \(\left(\sqrt{\sqrt{11}+\sqrt{7}}-\sqrt{\sqrt{11}-\sqrt{7}}\right)^2\)

  e) \(\sqrt{2+\sqrt{3}}-\sqrt{2-\sqrt{3}}\)

  f) \(\sqrt{21-12\sqrt{3}}-\sqrt{3}\)

  g) (\(\sqrt{6}+\sqrt{2}\))(\(\sqrt{3}-2\))\(\sqrt{\sqrt{3}+2}\)

  h) \(\sqrt{6-2\sqrt{\sqrt{2}+\sqrt{12}+\sqrt{18-\sqrt{128}}}}\)

  Mọi người làm giúp em gấp với !!!!!!!!!!!!!!!!!

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • thanh hằng

  Rút gọn biểu thức:

  \(\sqrt{b^2}.\left(b-1\right)^2\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • hi hi

  Tìm GTLN của:

  P = \(\sqrt{x-5}\) + \(\sqrt{13-x}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Sơn Ca

  Rút gọn biểu thức:

  \(\sqrt{b^2}.\left(b-1\right)\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lan Anh

  Tính giá trị của biểu thức: \(\sqrt{8+2\sqrt{15}}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Đào Lê Hương Quỳnh

  Thực hiện phép tính:
  a) \(\left(\sqrt{12}+\sqrt{3}\right)\) \(\left(\sqrt{27}-\sqrt{3}\right)\)
  b)\(\left(5\sqrt{3}-2\sqrt{7}\right)\left(5\sqrt{3}+2\sqrt{7}\right)\)
  -GIÚP MÌNH VỚI Ạ-

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Ngọc Sơn

  Thực hiện phép tính:

  a) ( \(4+\sqrt{15}\))\(\left(\sqrt{10}-\sqrt{6}\right)\sqrt{4-\sqrt{15}}\)

  b)\(\sqrt{3-\sqrt{5}}\left(3+\sqrt{5}\right)\left(\sqrt{10}-\sqrt{2}\right)\)

  c) \(\left(\sqrt{3}-\sqrt{2}+1\right)\left(\sqrt{3}-1\right)\)

  d) \(\sqrt{2+\sqrt{3}}.\sqrt{2+\sqrt{2+\sqrt{3}}}.\sqrt{2+\sqrt{2+\sqrt{2+\sqrt{3}}}}.\sqrt{2-\sqrt{2+\sqrt{2+\sqrt{3}}}}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Gia Bảo

  Rút gọn biểu thức: A= \(\sqrt{x+2\sqrt{2x-4}}+\sqrt{x-2\sqrt{2x-4}}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • minh thuận

  a.\(\sqrt{13^2-12^2}\)

  b.\(\sqrt{17^2-8^2}\)

  c.\(\sqrt{117^2-108^2}\)

  d.\(\sqrt{313^2-312^2}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Trung Phuong

  \(\sqrt{2x^2+x+9}+\sqrt{2x^2-x+1}=x+4\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Ban Mai

  Chứng minh:

  a, \(\sqrt{\sqrt{3}+2\sqrt{\sqrt{3}-1}}+\sqrt{\sqrt{3}-2\sqrt{\sqrt{3}-1}}=2\)

  b, \(\sqrt{x-3-2\sqrt{x-4}}-\sqrt{x-4\sqrt{x-4}}=1\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Hiền

  x+3√x+10

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • A La

  đề bài: rút gọn

  √108x^3 × √3x (x>=0)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Đan Nguyên

  \(\sqrt{20}.\sqrt{72}.\sqrt{4,9}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Anh Trần

  Bài 17. Áp dụng quy tắc khaiphương một tích, hãy tính:

  a) √0,09.64; b) √24.(-7)2

  c) √12,1.360; d) √22.34

  Bài 18. Áp dụng quy tắc nhân các căn bậc hai, hãy tính:

  a) √7.V63; b) √2,5.√30.√48;

  c) √0,4.√6,4; d) √2,7.√5.√1,5.

  Bài 19. Rút gọn các biểu thức sau:

  a) 0,36a2 với a <0; b) 0,36a2 với a ≥ 3;

  c) 27.48(1a)2 với a > 1; d) 1ab.a4.(ab)2 với a > b.

  Bài 20. Rút gọn các biểu thức sau:

  a) 2a3.3a8 với a ≥ 0; b) 13a.52a với a > 0;

  c) 5a.45a - 3a với a ≥ 0; d) (3a)20,2.180a2.

  Bài 21. Khai phương tích 12.30.40 được:

  (A). 1200; (B). 120; (C). 12; (D). 240

  Hãy chọn kết quả đúng.

  Bài 22. Biến đổi các biểu thức dưới dấu căn thành dạng tích rồi tính:

  a) 132122; b) 17282;

  c) 11721082; d) 31323122.

  Bài 23. Chứng minh.

  a) (2 - √3)(2 + √3) = 1;

  b) (√2006 - √2005) và (√2006 + √2005) là hai số nghịch đảo của nhau.

  Bài 24. Rút gọn và tìm giá trị (làm tròn đến chữ số thập phân thứ 3) của các căn thức sau:

  a) 4(1+6x+9x2)2 tại x = -√2;

  b) 9a2(b2+44b) tại a = -2, b = -√3.

  Bài 25. Tìm x biết:

  a) 16x = 8; b) 4x=5;

  c) 9(x1) = 21; d) 4(1x)2 - 6 = 0.

  Bài 26. a) So sánh 25+925+9;

  b) Với a > 0 và b > 0, chứng minh a+b < √a + √b.

  Bài 27. So sánh

  a) 4 và 2√3; b) -√5 và -2

  giải hết bt trong skg tr 13,14,15 nhé. ai giải hết thì mik sẽ bấm tick cho các bạn

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Goc pho

  Can bac 2 cua 6,8 binh phuong tru 3,2 binh phuong

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Hoài Thương

  \(\sqrt{0,16.0,65.225}\)

  \(\sqrt{250.360}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Minh Minh

  a+b=6.15

  a.b=3

  a=?;b=?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy

 

Được đề xuất cho bạn