ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập 25 trang 16 SGK Toán 9 Tập 1

Giải bài 25 tr 16 sách GK Toán 9 Tập 1

Tìm x biết:

a) \(\sqrt{16x}= 8\)                          b) \(\sqrt{4x} = \sqrt{5}\);

c) \(\sqrt{9(x - 1)}= 21\)               d) \(\sqrt{4(1 - x)^{2}} - 6 = 0\)

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 25

 
 

Giải phương trình là bài học quan trọng của toán học, đôi khi phải đặt điều kiện để nhận và loại nghiệm. Mời các bạn xem hướng dẫn giải chi tiết bài 25 nhé!

Câu a: 

Điều kiện: \(x\geq 0\)

Khi đó:

\(\sqrt{16x}= 8\Leftrightarrow 16x=64\Leftrightarrow x=\frac{64}{16}=4\)

Câu b: 

Điều kiện: \(x\geq 0\)

Khi đó:

\(\sqrt{4x} = \sqrt{5}\Leftrightarrow 4x=5\Leftrightarrow x=\frac{5}{4}\)

Câu c: 

Điều kiện: \(x\geq 1\)

Khi đó:

\(\sqrt{9(x - 1)}= 21\Leftrightarrow 9(x-1)=441\Leftrightarrow x-1=\frac{441}{9}=49\Leftrightarrow x=50\)

Câu d:

Vì \((1-x)^2\geq 0\forall x\epsilon \mathbb{R}\) nên bài toán không cần điều kiện.

\(\sqrt{4(1 - x)^{2}} - 6 = 0\Leftrightarrow 4(1-x)^2=36\Leftrightarrow (1-x)^2=9\)

\(1-x=3\) hoặc \(1-x=-3\)

Vậy \(x=-2\) hoặc \(x=4\)

 

-- Mod Toán 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 25 trang 16 SGK Toán 9 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1