YOMEDIA
NONE

Bài tập 27 trang 16 SGK Toán 9 Tập 1

Giải bài 27 tr 16 sách GK Toán 9 Tập 1

So sánh

a) 4 và \(2\sqrt{}3\);          

b) \(-\sqrt{5}\) và -2

 

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 27

Để so sánh hai số không dùng máy tính, ta sẽ làm cách đưa số tự do về dạng căn bậc hai của một số không âm, rồi so sánh biểu thức trong căn với nhau. Cụ thể ở bài 27 này:

Câu a:

Ta có: \(4=\sqrt{16}\)

\(2\sqrt{3}=\sqrt{2^2.3}=\sqrt{12}\)

Nên: \(16>12\Leftrightarrow \sqrt{16}>\sqrt{12}\)

Vậy: \(4>2\sqrt{3}\)

Câu b:

Số càng lớn khi biểu thức trong căn càng lớn. Nhưng đối với số âm: số âm càng bé khi giá trị tuyệt đối càng lớn!

\(2=\sqrt{4}\)

\(\Rightarrow \sqrt{5}>\sqrt{4}\Rightarrow -\sqrt{5}<-\sqrt{4}\)

Vậy \(-\sqrt{}5 < -2\)

-- Mod Toán 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 27 trang 16 SGK Toán 9 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON