Bài tập 58 trang 99 SGK Toán 8 Tập 1

Giải bài 58 tr 99 sách GK Toán 8 Tập 1

Điền vào chỗ trống, biết rằng a, b là độ dài các cạnh, d là độ dài đường chéo của một hình chứ nhật.

      

Hướng dẫn giải chi tiết

Cột thứ hai: 

d= a2 + b2 = 52 + 122 = 25 + 144 = 169

Nên d = 13

Cột thứ ba: 

a2 + b = d⇒​ a2 = d2 – b2= ()2 - ()2

a2 = 10 – 6 = 4 ⇒​  a = 2

Cột thứ tư:

a2 + b = d⇒​ b2 = d2 - a2 = 72 - ()

b2 = 49 – 13 = 36 ⇒ b  = 6

-- Mod Toán 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 58 trang 99 SGK Toán 8 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
 • Lê Bảo An

  Bài 1: Tìm x, biết:

  a. 5x (x-1) = (x-1)

  b. x+1 = (x+1)2 = 0

  c. x3 + x = 0

  Bài 2: Cho △ABC ⊥ tại A. Điểm D ϵ AB, điểm E ∈ AC. Gọi M là trung điểm của DE, N là trung điểm của DC, P là trung điểm của BC, Q là trung điểm của BE. Chứng minh tứ giác MNPQ là hình chữ nhật.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hồng trang

  Cho tam giác ABC vuông tại A.M,N,P lần lượt là trung điểm của AB,BC,AC ..a) Chứng minh AMNP là hình chữ nhật?? b) tìm điều kiện tam giác ABC để hình chữ nhật AMNP là hình vuông??

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

Được đề xuất cho bạn