Bài tập 58 trang 99 SGK Toán 8 Tập 1

Giải bài 58 tr 99 sách GK Toán 8 Tập 1

Điền vào chỗ trống, biết rằng a, b là độ dài các cạnh, d là độ dài đường chéo của một hình chứ nhật.

      

Hướng dẫn giải chi tiết

Cột thứ hai: 

d= a2 + b2 = 52 + 122 = 25 + 144 = 169

Nên d = 13

Cột thứ ba: 

a2 + b = d⇒​ a2 = d2 – b2= ()2 - ()2

a2 = 10 – 6 = 4 ⇒​  a = 2

Cột thứ tư:

a2 + b = d⇒​ b2 = d2 - a2 = 72 - ()

b2 = 49 – 13 = 36 ⇒ b  = 6

-- Mod Toán 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 58 trang 99 SGK Toán 8 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
 • Lê Bảo An

  Bài 1: Tìm x, biết:

  a. 5x (x-1) = (x-1)

  b. x+1 = (x+1)2 = 0

  c. x3 + x = 0

  Bài 2: Cho △ABC ⊥ tại A. Điểm D ϵ AB, điểm E ∈ AC. Gọi M là trung điểm của DE, N là trung điểm của DC, P là trung điểm của BC, Q là trung điểm của BE. Chứng minh tứ giác MNPQ là hình chữ nhật.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Quynh Nhu

  cho tam giác ABC vuông góc tại đỉnh A , đg cao AH . từ H kẻ HM vuông góc với AC và trên tia HM lấy điểm E sao cho MH = EM . kẻ HN vuông góc với AB và trên tia HN lấy điểm D sao cho NH = DN , chứng minh

  a . 2 tam giác DAN và HAN bằng nhau b . DA = AE c . 3 điểm D,A,E thẳng hàng d . BD song song với CE e . nếu cho NH = 1,5 cm , HM = 2 cm thì DE = ? cm
  Theo dõi (0) 1 Trả lời

Được đề xuất cho bạn