Bài tập 58 trang 99 SGK Toán 8 Tập 1

Giải bài 58 tr 99 sách GK Toán 8 Tập 1

Điền vào chỗ trống, biết rằng a, b là độ dài các cạnh, d là độ dài đường chéo của một hình chứ nhật.

      

Hướng dẫn giải chi tiết

Cột thứ hai: 

d= a2 + b2 = 52 + 122 = 25 + 144 = 169

Nên d = 13

Cột thứ ba: 

a2 + b = d⇒​ a2 = d2 – b2= ()2 - ()2

a2 = 10 – 6 = 4 ⇒​  a = 2

Cột thứ tư:

a2 + b = d⇒​ b2 = d2 - a2 = 72 - ()

b2 = 49 – 13 = 36 ⇒ b  = 6

-- Mod Toán 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 58 trang 99 SGK Toán 8 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
 • kim taehyung

  Cho hình chữ nhật ABCD có (AD<AB). Qua C kẻ đường thảng vuông góc với AC cắt đường thẳng vuông góc với AC, cắt đường thẳng AD,AB lần lượt tại M,N

  a/ CM : AB.AN=AD.AM

  b/ cho AD=3cm, AB=4cm. Tính DM, góc Amn

  c/ gọi E là trung điểm của MC, kẻ CH vuông góc DB tại H. Cho EB cắt CH tại K. cm K là trung điểm của CH

   

  Theo dõi (3) 0 Trả lời