ON
YOMEDIA
VIDEO

Cho \(a = {\left( { - 5} \right)^{30}};b = {\left( { - 3} \right)^{50}}\). Chọn khẳng định đúng.

A. a > b

B. a < b

C. a = b

D. a ≥ b

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • A. 202303 > 303202

  B. 202303 < 303202

  C. 202303 = 303202

  D. 202303 ≥ 303202

  Hiển thị đáp án

  Hướng dẫn

  A. 1010 > 48.505

  B. 1010 < 48.505

  C. 1010 = 48.505

  D. 1010 ≥ 48.505

  Hiển thị đáp án

  Hướng dẫn

  Ta có: a = (-5)30 = 530 (Tính chất lũy thừa với số mũ chẵn)

  Suy ra: a = 530 = 53.10 = (53)10 = 12510

  Tương tự: b = (-3)50 = 350 = 35.10 = (35)10 = 24310

  Vì 0 < 125 < 243 nên 12510 < 24310

  Do đó (-5)30 < (-3)50

  Vậy a < b.

  Đáp án B

    bởi Phung Meo 20/01/2021
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1