Bài tập 20 trang 114 SGK Toán 7 Tập 1

Giải bài 20 tr 114 sách GK Toán lớp 7 Tập 1

Cho góc xOy(h.73), Vẽ cung tròn tâm O, cung tròn này cắt Ox, Oy  theo thứ tự ở A,B (1). Vẽ các cung tròn tâm A và tâm B có cùng bán kính sao cho chúng cắt nhau ở điểm C nằm trong góc xOy ((2) (3)). Nối O với C (4). Chứng minh OC là tia phân giác của góc xOy.

Hình 73 bài 20 trang 114 SGK Toán 7 Tập 1

Hướng dẫn giải chi tiết

Xem hình vẽ:

Nối BC, AC.

∆OBC và ∆OAC có:

OB=OA(Bán kính)

BC=AC(gt)

OC  cạnh chung

nên∆OBC = ∆OAC(c.c.c)

Nên (hai góc tương ứng)

Vậy OC là tia phân giác xOy.

-- Mod Toán 7 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 20 trang 114 SGK Toán 7 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 

Để luyện tập thêm dạng bài tương tự như Bài tập 20 trang 114 trong SGK các em làm thêm câu hỏi trắc nghiệm sau để cũng cố kỹ năng làm dạng bài.

 • Câu 1:

  Cho tam giác ABC có AB < AC. Gọi E là điểm thuộc AC sao cho AB = CE. Gọi O là một điểm nằm ở trong tam giác sao cho OA = OC, OB = OE. Khi đó 

  • A. \(\Delta AOB{\rm{ = }}\Delta CEO\)
  • B. \(\Delta AOB{\rm{ = }}\Delta COE\)
  • C. \(\widehat {AOB} = \widehat {OEC}\)
  • D. \(\widehat {ABO} = \widehat {OEC}\)

Được đề xuất cho bạn