AMBIENT
UREKA

Bài tập 20 trang 114 SGK Toán 7 Tập 1

Giải bài 20 tr 114 sách GK Toán lớp 7 Tập 1

Cho góc xOy(h.73), Vẽ cung tròn tâm O, cung tròn này cắt Ox, Oy  theo thứ tự ở A,B (1). Vẽ các cung tròn tâm A và tâm B có cùng bán kính sao cho chúng cắt nhau ở điểm C nằm trong góc xOy ((2) (3)). Nối O với C (4). Chứng minh OC là tia phân giác của góc xOy.

Hình 73 bài 20 trang 114 SGK Toán 7 Tập 1

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Xem hình vẽ:

Nối BC, AC.

∆OBC và ∆OAC có:

OB=OA(Bán kính)

BC=AC(gt)

OC  cạnh chung

nên∆OBC = ∆OAC(c.c.c)

Nên (hai góc tương ứng)

Vậy OC là tia phân giác xOy.

-- Mod Toán 7 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 20 trang 114 SGK Toán 7 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON