YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 31 trang 19 SGK Toán 6 Tập 2

Giải bài 31 tr 19 sách GK Toán lớp 6 Tập 2

Hai phân số sau đây có bằng nhau không?

a) \(\frac{{ - 5}}{{14}}\) và \(\frac{{30}}{{ - 84}}\)

b) \(\frac{{ - 6}}{{102}}\) và \(\frac{{-9}}{{ 153}}\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Rút gọn rồi so sánh.

Câu a: 

Ta có: \(\frac{{30}}{{ - 84}} = \frac{{30:6}}{{ - 84:6}} = \frac{5}{{ - 14}}\). Vậy \(\frac{{ - 5}}{{14}}\) = \(\frac{{30}}{{ - 84}}\)

Câu b: 

Ta có: \(\frac{{ - 6}}{{102}} = \frac{{ - 6:2}}{{102:2}} = \frac{{ - 3}}{{51}};\frac{{ - 9}}{{153}} = \frac{{ - 9:3}}{{153:3}} = \frac{{ - 3}}{{51}}\)

Vậy \(\frac{{ - 6}}{{102}} = \frac{{ - 9}}{{153}}\)

-- Mod Toán 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 31 trang 19 SGK Toán 6 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON