ON
ADMICRO
VIDEO_3D

Bài tập 36 trang 20 SGK Toán 6 Tập 2

Giải bài 36 tr 20 sách GK Toán lớp 6 Tập 2

Đố vui: Hai bức ảnh dưới đây chụp di tích nào?

 

Cho các dãy phân số sau:

N.\(\frac{1}{4},\frac{3}{{10}},\frac{2}{5},...\)                          M.\(\frac{2}{3},\frac{3}{4},\frac{5}{6}\),…

H.\[\frac{1}{6},\frac{1}{4},\frac{1}{3}\] ,…                           S.\[\frac{2}{9},\frac{5}{{18}},\frac{1}{3}\],…

Y.\[\frac{1}{{20}},\frac{1}{8},\frac{1}{5}\] ,…                         A \[\frac{1}{7},\frac{5}{{14}},\frac{4}{7}\] ,…

O. \[\frac{1}{{20}},\frac{1}{8},\frac{1}{5}\] ,…                         I. \(\frac{1}{{18}},\frac{2}{9},\frac{7}{{18}}\)

Hãy quy đồng mẫu các phân số của từng dãy rồi đoán nhận phận số thứ tư của dãy đó; viết nó dưới dạng tối giản rồi viết chữ cái ở dãy đó vào ô tương ứng với phân số ấy ở hình 6. Khi đó, em sẽ biết được hai địa danh của Việt Nam được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới vào năm 1999.

Chẳng hạn, ở dãy đầu có ghi chữ N, quy đồng mẫu ta được \(\frac{2}{{10}},\frac{3}{{10}},\frac{4}{{10}}\) nên phân số thứ tư là \(\frac{5}{{10}}\) . Nó có dạng tối giản \(\frac{1}{2}\), do đó ta điền chữ N vào hai ô ứng với số \(\frac{1}{2}\)trên hình 6.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Ta phải viết tiếp vào dãy số như sau:

N. \[\frac{2}{{10}};\frac{3}{{10}};\frac{4}{{10}};\frac{5}{{10}} = \frac{1}{2}\]          M.\(\frac{8}{{12}};\frac{9}{{12}};\frac{{10}}{{12}};\frac{{11}}{{12}};\)

H.\[\frac{2}{{12}};\frac{3}{{12}};\frac{4}{{12}};\frac{5}{{12}}\]                  S.\[\frac{4}{{18}};\frac{5}{{18}};\frac{6}{{18}};\frac{7}{{18}}\]

Y.\[\frac{2}{{40}};\frac{5}{{40}};\frac{8}{{40}} & \frac{{11}}{{40}}\]                   A \[\frac{2}{{14}};\frac{5}{{14}};\frac{8}{{14}};\frac{{11}}{{14}}\]

O. \[\frac{9}{{20}};\frac{{12}}{{20}};\frac{{15}}{{20}};\frac{{18}}{{20}} = \frac{9}{{10}}\]        I. \(\frac{1}{{18}};\frac{4}{{18}};\frac{7}{{18}};\frac{{10}}{{18}} = \frac{5}{9}\)

Hai di tích được UNESCO công nhận là di sản văn hoá thế giới là: Hội An, Mỹ Sơn.

 

-- Mod Toán 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 36 trang 20 SGK Toán 6 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1