YOMEDIA

Bài tập 34 trang 20 SGK Toán 6 Tập 2

Giải bài 34 tr 20 sách GK Toán lớp 6 Tập 2

Quy đồng mẫu các phân số:

a. \(\frac{{ - 5}}{5},\frac{8}{7}\)        b.\(3,\frac{{ - 3}}{5},\frac{{ - 5}}{6}\)          c.\(\frac{{ - 9}}{7},\frac{{ - 19}}{{15}}, - 1\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Câu a:

 \(\frac{{ - 5}}{5} =  - 1\)nên \(\frac{{ - 5}}{5} = \frac{{ - 7}}{7}\)

Câu b:

 \(3 = \frac{3}{1} = \frac{{3.30}}{{1.30}} = \frac{{90}}{{30}},\frac{{ - 3}}{5} = \frac{{ - 3.6}}{{5.6}} = \frac{{ - 18}}{{30}},\frac{{ - 5}}{6} = \frac{{ - 5.5}}{{6.5}} = \frac{{ - 25}}{{30}}\)

Câu c:

 \(\frac{{ - 9}}{7} = \frac{{ - 9.15}}{{7.15}} = \frac{{ - 135}}{{105}};\frac{{ - 19}}{{15}} = \frac{{ - 19.7}}{{15.7}} = \frac{{ - 133}}{{105}}, - 1 = \frac{{ - 105}}{{105}}\)

-- Mod Toán 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 34 trang 20 SGK Toán 6 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
AMBIENT
?>