YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 32 trang 19 SGK Toán 6 Tập 2

Giải bài 32 tr 19 sách GK Toán lớp 6 Tập 2

Quy đồng mẫu các phân số:

a. \(\frac{{ - 4}}{7},\frac{8}{9},\frac{{ - 10}}{{21}}\)             b,\(\frac{5}{{{2^2}.3}},\frac{7}{{{2^3}.11}}\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Câu a: 

\(\frac{{ - 36}}{{63}},\frac{{56}}{{63}},\frac{{ - 36}}{{63}}\)

Câu b: 

\(\frac{{110}}{{264}},\frac{{21}}{{264}}\)

-- Mod Toán 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 32 trang 19 SGK Toán 6 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON