YOMEDIA
NONE

Bài tập 41 trang 12 SBT Toán 6 Tập 2

Bài tập 41 trang 12 SBT Toán 6 Tập 2

Tìm mẫu chung nhỏ nhất của các phân số sau:

a) \(\frac{1}{5}\) và \(\frac{-2}{7}\)

b) \(\frac{2}{5}\); \(\frac{3}{25}\) và \(\frac{-1}{3}\)

c) \(\frac{5}{12}\), \(\frac{-3}{8}\), \(\frac{-2}{3}\) và \(\frac{7}{24}\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Ta có mẫu chung nhỏ nhất của các phân số là bội chung nhỏ nhất của các mẫu số

a) \(\frac{1}{5}\) và \(\frac{-2}{7}\)

BCNN của 5 và 7 là: 5.7 = 35

Vậy mẫu chung nhỏ nhất của hai phân số trên là 35

b) \(\frac{2}{5}\); \(\frac{3}{25}\) và \(\frac{-1}{3}\)

BCNN của 5, 25 và 3 là 25.3 = 75

Vậy mẫu chung nhỏ nhất của ba phân số trên là 75

c) \(\frac{5}{12}\), \(\frac{-3}{8}\), \(\frac{-2}{3}\) và \(\frac{7}{24}\)

Vì 24 chia hết cho 12, 8 và 3 nên mẫu chung nhỏ nhất của bốn phân số trên là 24

-- Mod Toán 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 41 trang 12 SBT Toán 6 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF