YOMEDIA

Bài tập 41 trang 12 SBT Toán 6 Tập 2

Bài tập 41 trang 12 SBT Toán 6 Tập 2

Tìm mẫu chung nhỏ nhất của các phân số sau:

a) \(\frac{1}{5}\) và \(\frac{-2}{7}\)

b) \(\frac{2}{5}\); \(\frac{3}{25}\) và \(\frac{-1}{3}\)

c) \(\frac{5}{12}\), \(\frac{-3}{8}\), \(\frac{-2}{3}\) và \(\frac{7}{24}\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Ta có mẫu chung nhỏ nhất của các phân số là bội chung nhỏ nhất của các mẫu số

a) \(\frac{1}{5}\) và \(\frac{-2}{7}\)

BCNN của 5 và 7 là: 5.7 = 35

Vậy mẫu chung nhỏ nhất của hai phân số trên là 35

b) \(\frac{2}{5}\); \(\frac{3}{25}\) và \(\frac{-1}{3}\)

BCNN của 5, 25 và 3 là 25.3 = 75

Vậy mẫu chung nhỏ nhất của ba phân số trên là 75

c) \(\frac{5}{12}\), \(\frac{-3}{8}\), \(\frac{-2}{3}\) và \(\frac{7}{24}\)

Vì 24 chia hết cho 12, 8 và 3 nên mẫu chung nhỏ nhất của bốn phân số trên là 24

-- Mod Toán 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 41 trang 12 SBT Toán 6 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • sap sua

  Quy đồng mẫu các phân số sau

  \(\dfrac{4.5^2}{5^3.6}\)\(\dfrac{15}{1.2.3.4.5}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Nguyễn Lê Tín

  Hãy viết phân thức \(\dfrac{3}{x-2}\) dưới dạng phân thức có mẫu số lần lượt là:

  a). x2 - 2x

  b). x2 - 4

  c). 6 - 3x

  d). (x - 2)2

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 4_1603079338.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-10-31 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)